Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 20:e månaden i följd i Ystad

Ystads kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Ystads kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ystads kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ystads kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 17,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under februari månad rapporterade Ystad en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 105 invånare i åldern 16 till 64 år i Ystads kommun var inskrivna som arbetssökande (1 013 färre än i februari i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Ystad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ystads kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ystad är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Landskrona där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ystad hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 9,2 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Malmö och Perstorp har den högsta (13,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,0 procent i Ystad under februari månad, motsvarande 17 av 100 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−343 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 17,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Ystad. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ystads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ystad om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I februari var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 144 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ystad sjunkit tolv månader i följd (ner från 10,6 procent i februari 2021 till 7,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ystads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ystad lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ystads kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

284 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 284 arbetsplatsannonser i Ystads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 540 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ystads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor64100
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering850*
Vårdare, boendestödjare333
Städare829
Restaurang- och köksbiträden m.fl.625*
Företagssäljare821
Personliga assistenter1419
Psykologer316
Hovmästare och servitörer816
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal115

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Ystads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
YstadSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−1,4 % 9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,0 %−3,1 % 20,7 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,8 %−2,8 % 10,8 %−3,1 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv9,3 %−2,5 % 
Bromölla9,1 %−0,6 % 
Burlöv11,1 %−1,1 % 
Båstad5,3 %−1,9 % 
Eslöv8,5 %−1,6 % 
Helsingborg10,6 %−1,5 % 
Hässleholm9,2 %−1,4 % 
Höganäs5,5 %−1,0 % 
Hörby6,3 %−1,5 % 
Höör5,2 %−1,2 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,0 %−1,4 % 
Kävlinge4,7 %−1,6 % 
Landskrona10,5 %−2,6 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,3 % 
Malmö13,1 %−2,5 % 
Osby7,7 %−1,8 % 
Perstorp13,1 %−1,3 % 
Simrishamn6,4 %−1,5 % 
Sjöbo6,1 %−0,7 % 
Skurup6,9 %−1,4 % 
Staffanstorp5,0 %−0,8 % 
Svalöv6,2 %−1,2 % 
Svedala5,2 %−0,7 % 
Tomelilla7,5 %−0,6 % 
Trelleborg8,0 %−1,1 % 
Vellinge3,6 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,4 % 
Ängelholm5,5 %−1,3 % 
Åstorp10,4 %−1,0 % 
Örkelljunga6,8 %−1,4 % 
Östra Göinge11,1 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv18,8 %−2,9 % 
Bromölla25,1 %+0,4 % 
Burlöv17,7 %−0,6 % 
Båstad14,7 %−5,0 % 
Eslöv20,2 %−3,0 % 
Helsingborg21,9 %−2,3 % 
Hässleholm22,8 %−3,1 % 
Höganäs13,5 %−2,6 % 
Hörby16,7 %−2,6 % 
Höör12,1 %−3,3 % 
Klippan17,1 %−2,8 % 
Kristianstad26,7 %−2,5 % 
Kävlinge14,6 %−3,6 % 
Landskrona19,7 %−4,0 % 
Lomma11,5 %−1,7 % 
Lund15,2 %−2,1 % 
Malmö23,4 %−3,6 % 
Osby21,2 %−3,7 % 
Perstorp28,9 %−5,3 % 
Simrishamn15,4 %−5,1 % 
Sjöbo14,3 %−2,5 % 
Skurup17,0 %−4,3 % 
Staffanstorp10,6 %−2,1 % 
Svalöv12,1 %−3,1 % 
Svedala12,4 %−2,6 % 
Tomelilla19,0 %−1,3 % 
Trelleborg18,1 %−1,2 % 
Vellinge7,2 %−5,8 % 
Ystad17,0 %−3,1 % 
Ängelholm15,2 %−2,6 % 
Åstorp20,3 %−2,8 % 
Örkelljunga15,3 %−4,9 % 
Östra Göinge29,7 %−8,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv13,2 %−4,8 % 
Bromölla15,1 %−2,9 % 
Burlöv13,7 %−2,7 % 
Båstad5,6 %−5,3 % 
Eslöv11,7 %−3,3 % 
Helsingborg10,8 %−3,5 % 
Hässleholm12,8 %−2,2 % 
Höganäs8,5 %−3,0 % 
Hörby10,6 %−3,9 % 
Höör8,7 %−2,9 % 
Klippan9,1 %−6,5 % 
Kristianstad13,5 %−2,8 % 
Kävlinge8,8 %−5,0 % 
Landskrona11,6 %−3,5 % 
Lomma4,8 %−2,0 % 
Lund5,5 %−1,8 % 
Malmö13,7 %−3,4 % 
Osby10,9 %−4,3 % 
Perstorp12,0 %−9,1 % 
Simrishamn7,5 %−3,1 % 
Sjöbo9,1 %−3,5 % 
Skurup11,1 %−2,2 % 
Staffanstorp9,9 %−0,7 % 
Svalöv11,9 %−1,0 % 
Svedala9,2 %−1,6 % 
Tomelilla9,5 %−1,3 % 
Trelleborg10,0 %−3,0 % 
Vellinge4,3 %−3,5 % 
Ystad7,8 %−2,8 % 
Ängelholm7,0 %−2,8 % 
Åstorp14,3 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,7 % 
Östra Göinge17,3 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.