Ungdoms­arbetslösheten i Staffanstorp faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Skåne

Staffanstorps kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Staffanstorps kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Skåne län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i februari. Så även i Staffanstorp, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Staffanstorps kommun med 0,7 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i februari på 9,9 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Staffanstorp en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Staffanstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (718 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Staffanstorp är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Staffanstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Staffanstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Landskrona där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Staffanstorp hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,0 procent i kommunen, jämfört med 9,2 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Malmö och Perstorp har den högsta (13,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,6 procent i Staffanstorp under februari månad, motsvarande elva av 104 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−268 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,3 till 10,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,6 procentenheter i Staffanstorp. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Staffanstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Staffanstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,7 procentenheter). I februari var 9,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 99 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Staffanstorp sjunkit elva månader i följd (ner från 10,3 procent i mars 2021 till 9,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Staffanstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Staffanstorp lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Staffanstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

98 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 98 arbetsplatsannonser i Staffanstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 210 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Staffanstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering741
Lastbilsförare m.fl.328
Personliga assistenter918
Restaurang- och köksbiträden m.fl.115
Grundskollärare1011
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal110
Butikssäljare, dagligvaror58
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.36
Lager- och terminalpersonal55
Geriatriksjuksköterskor15

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Staffanstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
StaffanstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−0,8 % 9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda10,6 %−2,1 % 20,7 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,9 %−0,7 % 10,8 %−3,1 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv9,3 %−2,5 % 
Bromölla9,1 %−0,6 % 
Burlöv11,1 %−1,1 % 
Båstad5,3 %−1,9 % 
Eslöv8,5 %−1,6 % 
Helsingborg10,6 %−1,5 % 
Hässleholm9,2 %−1,4 % 
Höganäs5,5 %−1,0 % 
Hörby6,3 %−1,5 % 
Höör5,2 %−1,2 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,0 %−1,4 % 
Kävlinge4,7 %−1,6 % 
Landskrona10,5 %−2,6 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,3 % 
Malmö13,1 %−2,5 % 
Osby7,7 %−1,8 % 
Perstorp13,1 %−1,3 % 
Simrishamn6,4 %−1,5 % 
Sjöbo6,1 %−0,7 % 
Skurup6,9 %−1,4 % 
Staffanstorp5,0 %−0,8 % 
Svalöv6,2 %−1,2 % 
Svedala5,2 %−0,7 % 
Tomelilla7,5 %−0,6 % 
Trelleborg8,0 %−1,1 % 
Vellinge3,6 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,4 % 
Ängelholm5,5 %−1,3 % 
Åstorp10,4 %−1,0 % 
Örkelljunga6,8 %−1,4 % 
Östra Göinge11,1 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv18,8 %−2,9 % 
Bromölla25,1 %+0,4 % 
Burlöv17,7 %−0,6 % 
Båstad14,7 %−5,0 % 
Eslöv20,2 %−3,0 % 
Helsingborg21,9 %−2,3 % 
Hässleholm22,8 %−3,1 % 
Höganäs13,5 %−2,6 % 
Hörby16,7 %−2,6 % 
Höör12,1 %−3,3 % 
Klippan17,1 %−2,8 % 
Kristianstad26,7 %−2,5 % 
Kävlinge14,6 %−3,6 % 
Landskrona19,7 %−4,0 % 
Lomma11,5 %−1,7 % 
Lund15,2 %−2,1 % 
Malmö23,4 %−3,6 % 
Osby21,2 %−3,7 % 
Perstorp28,9 %−5,3 % 
Simrishamn15,4 %−5,1 % 
Sjöbo14,3 %−2,5 % 
Skurup17,0 %−4,3 % 
Staffanstorp10,6 %−2,1 % 
Svalöv12,1 %−3,1 % 
Svedala12,4 %−2,6 % 
Tomelilla19,0 %−1,3 % 
Trelleborg18,1 %−1,2 % 
Vellinge7,2 %−5,8 % 
Ystad17,0 %−3,1 % 
Ängelholm15,2 %−2,6 % 
Åstorp20,3 %−2,8 % 
Örkelljunga15,3 %−4,9 % 
Östra Göinge29,7 %−8,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv13,2 %−4,8 % 
Bromölla15,1 %−2,9 % 
Burlöv13,7 %−2,7 % 
Båstad5,6 %−5,3 % 
Eslöv11,7 %−3,3 % 
Helsingborg10,8 %−3,5 % 
Hässleholm12,8 %−2,2 % 
Höganäs8,5 %−3,0 % 
Hörby10,6 %−3,9 % 
Höör8,7 %−2,9 % 
Klippan9,1 %−6,5 % 
Kristianstad13,5 %−2,8 % 
Kävlinge8,8 %−5,0 % 
Landskrona11,6 %−3,5 % 
Lomma4,8 %−2,0 % 
Lund5,5 %−1,8 % 
Malmö13,7 %−3,4 % 
Osby10,9 %−4,3 % 
Perstorp12,0 %−9,1 % 
Simrishamn7,5 %−3,1 % 
Sjöbo9,1 %−3,5 % 
Skurup11,1 %−2,2 % 
Staffanstorp9,9 %−0,7 % 
Svalöv11,9 %−1,0 % 
Svedala9,2 %−1,6 % 
Tomelilla9,5 %−1,3 % 
Trelleborg10,0 %−3,0 % 
Vellinge4,3 %−3,5 % 
Ystad7,8 %−2,8 % 
Ängelholm7,0 %−2,8 % 
Åstorp14,3 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,7 % 
Östra Göinge17,3 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.