Arbetslösheten minskar betydligt i Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Arvidsjaurs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Arvidsjaur en total arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (238 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Arvidsjaur är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,3 till 6,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arvidsjaur är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Arvidsjaur alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (6,0 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Arjeplog har den lägsta arbetslösheten i länet (2,5 procent), medan Haparanda har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,0 procent i Arvidsjaur under februari månad, motsvarande 18 av 100 personer. Det är 6,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−66 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 18,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,0 procentenheter i Arvidsjaur. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I februari var 11,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 32 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Arvidsjaur sjunkit sju månader i följd (ner från 11,7 procent i juli 2021 till 11,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

27 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 27 arbetsplatsannonser i Arvidsjaurs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arvidsjaurs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Transportledare och transportsamordnare212
Skogsarbetare110
Grundutbildade sjuksköterskor35
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34
Städare14
Bensinstationspersonal13
Personal- och HR-specialister13
Reklamutdelare och tidningsdistributörer12
Svetsare och gasskärare12
Planerare och utredare m.fl.22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Arvidsjaurs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ArvidsjaurNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,0 %−2,0 % 5,4 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda18,0 %−6,1 % 13,6 %−3,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,0 %−2,0 % 7,4 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog2,5 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,0 %−2,0 % 
Boden6,4 %−1,1 % 
Gällivare3,6 %−0,8 % 
Haparanda10,1 %−1,9 % 
Jokkmokk4,2 %−1,0 % 
Kalix5,9 %−1,4 % 
Kiruna3,1 %−1,4 % 
Luleå5,7 %−1,6 % 
Pajala4,2 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−1,4 % 
Älvsbyn6,8 %−2,6 % 
Överkalix6,5 %−1,5 % 
Övertorneå6,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur18,0 %−6,1 % 
Boden17,8 %−1,8 % 
Gällivare10,2 %−2,3 % 
Haparanda12,7 %−1,7 % 
Jokkmokk13,3 %−0,9 % 
Kalix14,3 %−1,2 % 
Kiruna8,0 %−4,9 % 
Luleå14,4 %−2,9 % 
Pajala7,2 %−7,3 % 
Piteå14,9 %−2,2 % 
Älvsbyn18,4 %−6,5 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå11,3 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog3,7 %+0,1 % 
Arvidsjaur11,0 %−2,0 % 
Boden8,8 %−2,7 % 
Gällivare4,5 %−3,0 % 
Haparanda15,1 %−2,4 % 
Jokkmokk7,7 %−1,4 % 
Kalix7,7 %−4,5 % 
Kiruna4,3 %−3,4 % 
Luleå7,1 %−3,2 % 
Pajala5,3 %−4,0 % 
Piteå7,7 %−3,2 % 
Älvsbyn8,9 %−5,6 % 
Överkalix7,9 %−3,0 % 
Övertorneå9,4 %−6,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.