Arbetslösheten minskar i Kalix

Kalix kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Kalix kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kalix kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Kalix en total arbetslöshet på 5,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 102 invånare i åldern 16 till 64 år i Kalix kommun var inskrivna som arbetssökande (539 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Kalix är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kalix är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kalix alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,9 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Arjeplog har den lägsta arbetslösheten i länet (2,5 procent), medan Haparanda har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,3 procent i Kalix under februari månad, motsvarande 14 av 98 personer. Det är 1,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−115 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,4 procentenheter i Kalix.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Kalix om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,5 procentenheter). I februari var 7,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 86 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kalix sjunkit nio månader i följd (ner från 9,0 procent i maj 2021 till 7,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kalix högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

97 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 97 arbetsplatsannonser i Kalix kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kalix kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1417
Företagssäljare416
Svetsare och gasskärare115
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.312
Vårdbiträden211
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.110
VVS-montörer m.fl.15
Reklamutdelare och tidningsdistributörer14
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning33
Telefonister13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Kalix kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KalixNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,9 %−1,4 % 5,4 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda14,3 %−1,2 % 13,6 %−3,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,7 %−4,5 % 7,4 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog2,5 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,0 %−2,0 % 
Boden6,4 %−1,1 % 
Gällivare3,6 %−0,8 % 
Haparanda10,1 %−1,9 % 
Jokkmokk4,2 %−1,0 % 
Kalix5,9 %−1,4 % 
Kiruna3,1 %−1,4 % 
Luleå5,7 %−1,6 % 
Pajala4,2 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−1,4 % 
Älvsbyn6,8 %−2,6 % 
Överkalix6,5 %−1,5 % 
Övertorneå6,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur18,0 %−6,1 % 
Boden17,8 %−1,8 % 
Gällivare10,2 %−2,3 % 
Haparanda12,7 %−1,7 % 
Jokkmokk13,3 %−0,9 % 
Kalix14,3 %−1,2 % 
Kiruna8,0 %−4,9 % 
Luleå14,4 %−2,9 % 
Pajala7,2 %−7,3 % 
Piteå14,9 %−2,2 % 
Älvsbyn18,4 %−6,5 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå11,3 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog3,7 %+0,1 % 
Arvidsjaur11,0 %−2,0 % 
Boden8,8 %−2,7 % 
Gällivare4,5 %−3,0 % 
Haparanda15,1 %−2,4 % 
Jokkmokk7,7 %−1,4 % 
Kalix7,7 %−4,5 % 
Kiruna4,3 %−3,4 % 
Luleå7,1 %−3,2 % 
Pajala5,3 %−4,0 % 
Piteå7,7 %−3,2 % 
Älvsbyn8,9 %−5,6 % 
Överkalix7,9 %−3,0 % 
Övertorneå9,4 %−6,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.