Över tre års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Piteå

Piteå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Piteå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juni 2018 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Piteå kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Piteå kommun med 2,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 14,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under februari månad rapporterade Piteå en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 94 invånare i åldern 16 till 64 år i Piteå kommun var inskrivna som arbetssökande (1 413 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Piteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Piteå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Piteå är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Piteå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Norrbottens län. Arjeplog har den lägsta arbetslösheten i länet (2,5 procent), medan Haparanda har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,9 procent i Piteå under februari månad, motsvarande 15 av 101 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−269 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan juni 2018 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,9 till 14,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,6 procentenheter i Piteå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Piteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Piteå om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I februari var 7,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 247 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Piteå sjunkit tolv månader i följd (ner från 10,9 procent i februari 2021 till 7,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Piteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Piteå har ungefär samma total arbetslöshet som Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Piteå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Piteå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

222 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 222 arbetsplatsannonser i Piteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 460 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Piteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1241*
Grundutbildade sjuksköterskor2536
Journalister m.fl.226
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering222
Restaurang- och köksbiträden m.fl.917
Övriga kontorsassistenter och sekreterare216
Kundtjänstpersonal615
Butikssäljare, fackhandel613
Hovmästare och servitörer611
Saneringsarbetare m.fl.211

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Piteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
PiteåNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−1,4 % 5,4 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda14,9 %−2,2 % 13,6 %−3,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,7 %−3,2 % 7,4 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog2,5 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,0 %−2,0 % 
Boden6,4 %−1,1 % 
Gällivare3,6 %−0,8 % 
Haparanda10,1 %−1,9 % 
Jokkmokk4,2 %−1,0 % 
Kalix5,9 %−1,4 % 
Kiruna3,1 %−1,4 % 
Luleå5,7 %−1,6 % 
Pajala4,2 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−1,4 % 
Älvsbyn6,8 %−2,6 % 
Överkalix6,5 %−1,5 % 
Övertorneå6,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur18,0 %−6,1 % 
Boden17,8 %−1,8 % 
Gällivare10,2 %−2,3 % 
Haparanda12,7 %−1,7 % 
Jokkmokk13,3 %−0,9 % 
Kalix14,3 %−1,2 % 
Kiruna8,0 %−4,9 % 
Luleå14,4 %−2,9 % 
Pajala7,2 %−7,3 % 
Piteå14,9 %−2,2 % 
Älvsbyn18,4 %−6,5 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå11,3 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog3,7 %+0,1 % 
Arvidsjaur11,0 %−2,0 % 
Boden8,8 %−2,7 % 
Gällivare4,5 %−3,0 % 
Haparanda15,1 %−2,4 % 
Jokkmokk7,7 %−1,4 % 
Kalix7,7 %−4,5 % 
Kiruna4,3 %−3,4 % 
Luleå7,1 %−3,2 % 
Pajala5,3 %−4,0 % 
Piteå7,7 %−3,2 % 
Älvsbyn8,9 %−5,6 % 
Överkalix7,9 %−3,0 % 
Övertorneå9,4 %−6,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.