Ungdoms­arbetslösheten i Övertorneå faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Övertorneå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Övertorneå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

13 av 14 kommuner i Norrbottens län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i februari. Övertorneå var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Övertorneå kommun med 6,3 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i februari på 9,4 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under februari månad rapporterade Övertorneå en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sju av 103 invånare i åldern 16 till 64 år i Övertorneå kommun var inskrivna som arbetssökande (135 färre än i februari i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Övertorneå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Övertorneå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Övertorneå är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Övertorneå alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (6,8 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Arjeplog har den lägsta arbetslösheten i länet (2,5 procent), medan Haparanda har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,3 procent i Övertorneå under februari månad, motsvarande elva av 97 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−53 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,1 till 11,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,5 procentenheter i Övertorneå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Övertorneå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Övertorneå om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6,3 procentenheter). I februari var 9,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande nio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 22 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Övertorneå sjunkit tio månader i följd (ner från 15,2 procent i april 2021 till 9,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Övertorneå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Övertorneå högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Övertorneå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

22 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 22 arbetsplatsannonser i Övertorneå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Övertorneå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Bärplockare och plantörer m.fl.120
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering115
VVS-montörer m.fl.15
Fritidspedagoger24
Grundutbildade sjuksköterskor24
Övriga kontorsassistenter och sekreterare23
Trädgårdsanläggare m.fl.13
Personliga assistenter33
Reklamutdelare och tidningsdistributörer12
Tandläkare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Övertorneå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ÖvertorneåNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %−1,2 % 5,4 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda11,3 %−3,0 % 13,6 %−3,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,4 %−6,3 % 7,4 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog2,5 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,0 %−2,0 % 
Boden6,4 %−1,1 % 
Gällivare3,6 %−0,8 % 
Haparanda10,1 %−1,9 % 
Jokkmokk4,2 %−1,0 % 
Kalix5,9 %−1,4 % 
Kiruna3,1 %−1,4 % 
Luleå5,7 %−1,6 % 
Pajala4,2 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−1,4 % 
Älvsbyn6,8 %−2,6 % 
Överkalix6,5 %−1,5 % 
Övertorneå6,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur18,0 %−6,1 % 
Boden17,8 %−1,8 % 
Gällivare10,2 %−2,3 % 
Haparanda12,7 %−1,7 % 
Jokkmokk13,3 %−0,9 % 
Kalix14,3 %−1,2 % 
Kiruna8,0 %−4,9 % 
Luleå14,4 %−2,9 % 
Pajala7,2 %−7,3 % 
Piteå14,9 %−2,2 % 
Älvsbyn18,4 %−6,5 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå11,3 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog3,7 %+0,1 % 
Arvidsjaur11,0 %−2,0 % 
Boden8,8 %−2,7 % 
Gällivare4,5 %−3,0 % 
Haparanda15,1 %−2,4 % 
Jokkmokk7,7 %−1,4 % 
Kalix7,7 %−4,5 % 
Kiruna4,3 %−3,4 % 
Luleå7,1 %−3,2 % 
Pajala5,3 %−4,0 % 
Piteå7,7 %−3,2 % 
Älvsbyn8,9 %−5,6 % 
Överkalix7,9 %−3,0 % 
Övertorneå9,4 %−6,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.