Ystad i Sverigetopp: Så många blev behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Ystads kommun Skola
Barn i bibliotekskorridor
Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Ystad i våras var 93 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en av de högsta siffrorna i landet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

93 procent av eleverna som gick ut nian i Ystad i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lika stor andel som året innan. Ystad är en av de kommuner i landet med högst andel behöriga. I Danderyds kommun var 98 procent behöriga, vilket är högst i landet, medan Lomma kommun hade högst behörighet i Skåne län.

Andelen behöriga ligger relativt stilla både bland flickor och pojkar. Pojkarna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Ystad, 94 procent jämfört med 92 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Ystads kommun var 93 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 92 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt respektive naturvetenskapligt och tekniskt program.

88 procent av niondeklassarna i Ystad nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 83 procent.

434 elever i tre skolor

I Ystad finns tre skolor där totalt 434 elever som gick ut nian i våras. Två av dem drivs i kommunal regi (321 elever), medan en är friskola (113 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolan (95 jämfört med 92 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Ystads kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Kunskapsskolan Ystad95 % (89 %)253,9Enskild
Norreportskolan92 % (96 %)240,0Kommunal
Västerportskolan91 % (92 %)247,5Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Skåne län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Lomma97 %96 %100 %
Staffanstorp96 %96 %
Vellinge96 %96 %96 %
Ystad93 %92 %95 %
Kävlinge92 %91 %~100 %
Svedala91 %91 %
Lund91 %89 %96 %
Båstad90 %90 %
Trelleborg89 %89 %~100 %
Höganäs89 %89 %~100 %
Hörby88 %87 %~100 %
Ängelholm87 %87 %
Helsingborg86 %84 %88 %
Eslöv84 %84 %
Simrishamn83 %81 %88 %
Skurup82 %82 %
Malmö81 %80 %89 %
Höör81 %80 %~100 %
Kristianstad81 %80 %85 %
Landskrona81 %76 %87 %
Hässleholm80 %78 %92 %
Åstorp79 %79 %
Bromölla79 %79 %
Svalöv78 %83 %68 %
Sjöbo78 %77 %..
Östra Göinge76 %75 %..
Bjuv75 %75 %
Burlöv75 %75 %
Tomelilla74 %74 %
Örkelljunga74 %73 %~100 %
Osby73 %73 %
Klippan70 %70 %
Perstorp69 %69 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.