Newsworthys användarvillkor

Gäller från och med den 15 mars 2023

Tack för att du har valt Newsworthy och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra användarvillkor. Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa användarvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis

 • förklara vilken roll som du och vi har i detta sammanhang
 • förklara hur du som användare och vi som leverantör ska hantera våra tjänster för att vi på Newsworthy ska kunna fortsätta utveckla och leverera lokala nyheter av hög kvalitet
 • säkerställa att du förstår de villkor som gäller för att du ska få använda våra tjänster
 • visa hur vi ständigt arbetar för att leverera bästa möjliga upplevelse till våra användare
 • förklara att Newsworthy äger samtliga rättigheter till texter och grafik.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Newsworthy och tjänsterna som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du använder Newsworthy!

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller då du besöker vår webbsida samt när Newsworthy levererar texter, grafik och dataunderlag till dig som prenumerant av tjänster. (”tjänsterna” eller ”våra tjänster”).

1.2 Webbsidan www.newsworthy.se samt plattformen Newsworthy drivs av Journalism Robotics Stockholm AB (org. nr 559071-2807, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm, contact@newsworthy.se), (”Newsworthy”).

1.3 För att använda tjänsterna som vi erbjuder måste du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av villkoren.

1.4 Genom att registrera ett användarkonto, besöka vår webbsida eller på annat sätt använda Newsworthy accepterar du dessa användarvillkor.

2. Tjänsterna

2.1 Genom Newsworthy har företag och privatpersoner möjlighet att få nyheter och analyser baserat på data. Tjänsten samlar in statistik och data från diverse källor (exempelvis Statistiska centralbyrån och Brottsförebyggande rådet). Med hjälp av unika algoritmer analyseras och nyhetsvärderas den insamlade data och vi genererar ett för användaren skräddarsytt redaktionellt innehåll i form av texter, grafik och datamaterial. Genom att registrera en prenumeration kan du som användare få tillgång till det här materialet per e-post, eller annan kanal.

2.2 Newsworthy erbjuder flera olika prenumerationslösningar. För en uppdaterad lista över våra olika erbjudanden, vänligen besök vår webbsida newsworthy.se

2.3 Newsworthy kan framöver komma att erbjuda nya lösningar som en del av vårt tjänsteutbud. Dessa lösningar kan vara förenade med särskilda villkor. Om du som användare önskar aktivera dessa lösningar måste du i förekommande fall godkänna de särskilda villkor som gäller för respektive lösning. Sådana ändringar eller tillägg till funktionerna som erbjuds genom våra tjänster kommer att kommuniceras av Newsworthy skriftligen.

2.4 Newsworthy och dess samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till användare via våra tjänster, genom e-post eller på annat sätt. Genom att skapa ett konto hos Newsworthy förbehåller sig Newsworthy och dess samarbetspartners rätten att i marknadsföringssyfte rikta erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Newsworthy. Mer information kring detta står att läsa i vår integritetspolicy.

3. Registrering för användning av Tjänsterna

3.1 Om du vill använda våra tjänster behöver du först registrera ett användarkonto (”konto”) på vår webbsida alternativt skriftligen ingå ett avtal om leverans av våra tjänster till dig. För att registrera dig behöver du uppge din e-postadress. Denna information används primärt för att bereda dig tillgång till våra tjänster samt möjliggöra kundvård och kundservice i samband med ditt användande av vår plattform och våra tjänster.

3.2 Vid registrering för våra tjänster kan du komma att bli ombedd att skapa ett ett lösenord för ditt konto. Du måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller ditt konto eller om du känner till något annat säkerhetsproblem. Genom din användning av våra tjänster intygar du att har rätt att använda de inloggningsuppgifter och den informationen som du tillhandahåller. Du ansvarar även för all användning av tjänsterna och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Newsworthy tar därmed inget ansvar för din användning av den information du tillhandahåller.

3.3 Vid angivet krav om registrering av e-postadress vid användning av våra tjänster måste du registrera dig med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder. Anledningen till detta är för att vi ska kunna kommunicera med dig angående din användning av tjänsterna. Ett konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan komma att kräva att du validerar ditt konto vid registreringen om vi misstänker att du har använt en felaktig e-postadress.

4. Tjänsternas tillgänglighet, säkerhet och riktighet

4.1 Trots att vi eftersträvar att ständigt ha vår webbsida och våra tjänster tillgängliga, kan vi inte hållas ansvariga för det fall att webbsidan eller tjänsterna av någon anledning inte skulle vara tillgängliga. Vi kan därmed inte garantera att din tillgång till webbsidan och tjänsterna kommer vara oavbruten och utan fel. Dessutom kan vi då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll av webbsidan eller tjänsterna som kan påverka deras tillgänglighet och funktionalitet.

4.2 Tillgång till tjänsterna kan när som helst stängas av för dig personligen, likaså för samtliga övriga användare, tillfälligt eller permanent och utan förvarning. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av tjänsterna används, utan att behöva meddela dig i förväg eller ange skäl för införandet av restriktionerna.

5. Betalning

Om du väljer ett av våra avgiftsbelagda abonnemang sker betalning, om ej annat skriftligen angivits, genom faktura. På vår webbsida hittar du information om aktuella betalalternativ. I den mån betalning ej erlagts i tid reserverar sig Newsworthy rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, samt att, vid behov hänvisa eventuell utestående betalning till eventuellt inkassobolag för betalning.

6. Skydd för dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Du kan få veta mer om hur vi hanterar din information när du använder våra tjänster genom att läsa vår integritetspolicy.

7. Rättigheter kopplade till andra användare

Vi har som högsta ambition att både du och övriga användare ska känna er trygga när ni använder våra tjänster. Detta kräver att du som användare visar respekt för övriga användares person, integritet och rättigheter. Därför får du som inte använda tjänsterna på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
 • kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt eller hotfullt
 • föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
 • omfattar användning, spridning eller överföring av virus eller liknande som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

8. Rättigheter kopplade till Newsworthy

8.1 Eftersom vi gör vårt yttersta för att respektera dig och alla andra användare av våra tjänster så skulle vi vara tacksamma om du kan göra detsamma när det kommer till oss. Genom att acceptera våra användarvillkor garanterar du därmed att du inte kommer att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, instruktionsvideor eller annat material som används i våra tjänster.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av tjänsterna eller innehållet i tjänsterna utöver vad som anges i användarvillkoren.
 • använda tjänsterna, några verktyg som tillhandahålls av tjänsterna eller något innehåll i tjänsterna för något kommersiellt syfte, för vilket ett skriftligt samtycke från Newsworthy saknas.

8.2 Newsworthy behåller samtliga rättigheter till sin teknik, plattform, källkod samt övriga rättigheter som direkt eller indirekt kan knytas till våra tjänster. Texter, bilder och grafik skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729).

8.3 Om du prenumererar på oss genom ett av våra avgiftsbelagda abonnemang får du även rätt att återpublicera även upphovsrättsskyddat material på dina egna plattformar. Om du däremot har ett icke-avgiftsbelagt abonnemang saknar du rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som du får tillgång till genom Tjänsten.

9. Länkar till tredje parts webbsidor

Vi tar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi länkar till, antingen på vår webbsida eller via tjänsterna. För mer information om hur dessa hemsidor hanterar din användning och dina personuppgifter så rekommenderar vi att ni noggrant läser igenom deras egna användarvillkor och integritetspolicy.

10. Ansvar

10.1 Newsworthy har rätt att när som helst stänga av en användare från tjänsterna om denne bryter mot dessa användarvillkor, Newsworthys vid var tid gällande policys eller annars använder tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Newsworthy eller tredje part skada.

10.2 Newsworthy har för avsikt att all information som tillhandahålls i tjänsterna ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Newsworthy kan dock inte garantera korrektheten på informationen som inhämtas från tredje part. Newsworthy kan därmed inte ställas till svars för den här typen av felaktig information.

10.3 Newsworthy ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av tjänsterna eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från andra användare av Newsworthy, fristående tredje part eller Newsworthys samarbetspartners. Newsworthy ska ej heller hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller följdförluster, avseende, men inte begränsat till, bl.a.

 • skador, kostnader eller utgifter
 • förlust av verklig eller förväntad vinst
 • förlorade affärer
 • tidsförlust

11. Ändring av villkor

Newsworthy har rätt att när som helst ändra tjänsterna, ändra dessa användarvillkor eller sluta tillhandahålla tjänsterna. Newsworthy skall med rimligt varsel, och i den mån detta är möjligt, underrätta användaren vid ändring av villkoren.

12. Avsluta konto

I den mån din användning av Newsworthy och våra tjänster kräver att du ska registrera ett konto kan du närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av tjänsterna genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i tjänsterna eller genom att kontakta Newsworthy via contact@newsworthy.se. De personuppgifter som finns lagrade om dig kommer att hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy. I den mån du vill avsluta ett faktiskt avtalsförhållande gäller uppsägningsvillkoren i det avtalet.

13. Övrigt

13.1 Newsworthy har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för tjänsternas användare. Vidare har Newsworthy en oinskränkt rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

13.2 Tvist med anledning av dessa användarvillkor eller din användning av tjänsterna ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

14. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till Newsworthy för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via e-post till contact@newsworthy.se kl. 08–18.