Fler Höganäselever behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Höganäs kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Av niondeklassarna i Höganäs som gick ut i våras var det en större andel som uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram, jämfört med de som gick ut 2022. Det visar Skolverket statistik som presenterades i dag.

89 procent av eleverna som gick ut nian i Höganäs i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en högre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Skåne län i våras fanns i Lomma kommun (97 procent). Lägst var andelen i Perstorps kommun (69 procent).

Andelen behöriga ökade både bland flickor och pojkar. Flickorna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Höganäs, 90 procent jämfört med 88 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Höganäs kommun var 89 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 88 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 86 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

84 procent av niondeklassarna i Höganäs nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 76 procent.

345 elever i åtta skolor

I Höganäs finns åtta skolor där totalt 345 elever som gick ut nian i våras. Sex av dem drivs i kommunal regi (315 elever), medan två är friskolor (30 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (nästan 100 jämfört med 89 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Höganäs kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Bruksskolan 7-986 % (86 %)219,4Kommunal
Brunnbyskolan100 % (100 %)260,6Enskild
Jonstorpsskolan 7-992 % (~100 %)230,8Kommunal
Lerbergsskolan 7-990 % (88 %)245,0Kommunal
Montessoriskolan Tellus~100 % (..)214,6Enskild
Nyhamnsskolan 7-990 % (77 %)253,8Kommunal
Tornlyckeskolan 7-973 % (–)198,5Kommunal
Vikenskolan 7-9~100 % (~100 %)254,9Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Skåne län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Lomma97 %96 %100 %
Staffanstorp96 %96 %
Vellinge96 %96 %96 %
Ystad93 %92 %95 %
Kävlinge92 %91 %~100 %
Svedala91 %91 %
Lund91 %89 %96 %
Båstad90 %90 %
Trelleborg89 %89 %~100 %
Höganäs89 %89 %~100 %
Hörby88 %87 %~100 %
Ängelholm87 %87 %
Helsingborg86 %84 %88 %
Eslöv84 %84 %
Simrishamn83 %81 %88 %
Skurup82 %82 %
Malmö81 %80 %89 %
Höör81 %80 %~100 %
Kristianstad81 %80 %85 %
Landskrona81 %76 %87 %
Hässleholm80 %78 %92 %
Åstorp79 %79 %
Bromölla79 %79 %
Svalöv78 %83 %68 %
Sjöbo78 %77 %..
Östra Göinge76 %75 %..
Bjuv75 %75 %
Burlöv75 %75 %
Tomelilla74 %74 %
Örkelljunga74 %73 %~100 %
Osby73 %73 %
Klippan70 %70 %
Perstorp69 %69 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.