Skola för skola: Så många blev behöriga till gymnasiet i Helsingborg

Helsingborgs kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Helsingborg i våras var 86 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

86 procent av eleverna som gick ut nian i Helsingborg i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Skåne län i våras fanns i Lomma kommun (97 procent). Lägst var andelen i Perstorps kommun (69 procent).

Andelen behöriga minskade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar. Flickorna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Helsingborg, 86 procent jämfört med 85 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Helsingborgs kommun var 84 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 80 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 81 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

73 procent av niondeklassarna i Helsingborg nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 78 procent.

 

1 835 elever i 31 skolor

I Helsingborg finns 31 skolor där totalt 1 835 elever som gick ut nian i våras. 19 av dem drivs i kommunal regi (1 266 elever), medan tolv är friskolor (569 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (88 jämfört med 84 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Helsingborgs kommun 2022
Skola Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes Genomsnittligt meritvärde Typ
Anneroskolan 84 % (64 %) 187,1 Kommunal
Corpore Byskola .. (..) .. Enskild
Elinebergsskolan 90 % (83 %) 227,0 Kommunal
Gantofta skola 74 % (83 %) 217,1 Kommunal
Gläntanskolan 77 % (80 %) 216,8 Kommunal
Gustavslundsskolan 100 % (~100 %) 248,6 Kommunal
Holstagårdsskolan ~100 % (~100 %) 259,6 Kommunal
Högastensskolan 75 % (84 %) 207,0 Kommunal
Innovitaskolan Helsingborg 87 % (–) 225,3 Enskild
Innovitaskolan Momentum 93 % (–) 220,3 Enskild
International school of Hbg/Gr . (.) . Kommunal
Internationella Engelska Skolan Helsingborg ~100 % (~100 %) 252,2 Enskild
Kubikskolan Dibber 65 % (67 %) 200,4 Enskild
Kunskapsskolan Helsingborg ~100 % (~100 %) 276,0 Enskild
Laröds skola 84 % (80 %) 255,3 Kommunal
Magelungens grundskola Helsingborg .. (..) .. Enskild
Maria Parkskolan 91 % (86 %) 256,2 Kommunal
Musikgrundskolan Synkopen ~100 % (~100 %) 237,8 Kommunal
Noblaskolan Mariastaden 86 % (~100 %) 239,0 Enskild
Pauliskolan .. (..) 224,1 Enskild
Påarps skola 61 % (84 %) 164,0 Kommunal
Rydebäckskolan ~100 % (93 %) 261,1 Kommunal
Sally Bauerskolans Högstadium 100 % (~100 %) 241,7 Enskild
Slottsvångsskolan ~100 % (~100 %) 189,1 Kommunal
Svensgårdsskolan 76 % (~100 %) 230,1 Kommunal
Tågaborgsskolan 90 % (87 %) 238,3 Kommunal
Vittra Adolfsberg ~100 % (70 %) 207,5 Enskild
Vittra Landborgen ~100 % (100 %) 246,4 Enskild
Västra Berga skola 65 % (~100 %) 199,2 Kommunal
Wieselgrensskolan 76 % (69 %) 191,0 Kommunal
Ättekullaskolan 68 % (78 %) 220,4 Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Skåne län 2022
Kommun Andel behöriga totalt Kommunala skolor Enskilda skolor
Lomma 97 % 96 % 100 %
Staffanstorp 96 % 96 %  
Vellinge 96 % 96 % 96 %
Ystad 93 % 92 % 95 %
Kävlinge 92 % 91 % ~100 %
Svedala 91 % 91 %  
Lund 91 % 89 % 96 %
Båstad 90 % 90 %  
Trelleborg 89 % 89 % ~100 %
Höganäs 89 % 89 % ~100 %
Hörby 88 % 87 % ~100 %
Ängelholm 87 % 87 %  
Helsingborg 86 % 84 % 88 %
Eslöv 84 % 84 %  
Simrishamn 83 % 81 % 88 %
Skurup 82 % 82 %  
Malmö 81 % 80 % 89 %
Höör 81 % 80 % ~100 %
Kristianstad 81 % 80 % 85 %
Landskrona 81 % 76 % 87 %
Hässleholm 80 % 78 % 92 %
Åstorp 79 % 79 %  
Bromölla 79 % 79 %  
Svalöv 78 % 83 % 68 %
Sjöbo 78 % 77 % ..
Östra Göinge 76 % 75 % ..
Bjuv 75 % 75 %  
Burlöv 75 % 75 %  
Tomelilla 74 % 74 %  
Örkelljunga 74 % 73 % ~100 %
Osby 73 % 73 %  
Klippan 70 % 70 %  
Perstorp 69 % 69 %  
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.