Skola för skola: Så många belv behöriga till gymnasiet i Helsingborg

Helsingborgs kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Helsingborg i våras var 86 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

86 procent av eleverna som gick ut nian i Helsingborg i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Skåne län i våras fanns i Lomma kommun (97 procent). Lägst var andelen i Perstorps kommun (69 procent).

Andelen behöriga minskade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar. Flickorna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Helsingborg, 86 procent jämfört med 85 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Helsingborgs kommun var 84 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 80 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 81 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

73 procent av niondeklassarna i Helsingborg nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 78 procent.

1 835 elever i 31 skolor

I Helsingborg finns 31 skolor där totalt 1 835 elever som gick ut nian i våras. 19 av dem drivs i kommunal regi (1 266 elever), medan tolv är friskolor (569 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (88 jämfört med 84 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Helsingborgs kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Anneroskolan84 % (64 %)187,1Kommunal
Corpore Byskola.. (..)..Enskild
Elinebergsskolan90 % (83 %)227,0Kommunal
Gantofta skola74 % (83 %)217,1Kommunal
Gläntanskolan77 % (80 %)216,8Kommunal
Gustavslundsskolan100 % (~100 %)248,6Kommunal
Holstagårdsskolan~100 % (~100 %)259,6Kommunal
Högastensskolan75 % (84 %)207,0Kommunal
Innovitaskolan Helsingborg87 % (–)225,3Enskild
Innovitaskolan Momentum93 % (–)220,3Enskild
International school of Hbg/Gr. (.).Kommunal
Internationella Engelska Skolan Helsingborg~100 % (~100 %)252,2Enskild
Kubikskolan Dibber65 % (67 %)200,4Enskild
Kunskapsskolan Helsingborg~100 % (~100 %)276,0Enskild
Laröds skola84 % (80 %)255,3Kommunal
Magelungens grundskola Helsingborg.. (..)..Enskild
Maria Parkskolan91 % (86 %)256,2Kommunal
Musikgrundskolan Synkopen~100 % (~100 %)237,8Kommunal
Noblaskolan Mariastaden86 % (~100 %)239,0Enskild
Pauliskolan.. (..)224,1Enskild
Påarps skola61 % (84 %)164,0Kommunal
Rydebäckskolan~100 % (93 %)261,1Kommunal
Sally Bauerskolans Högstadium100 % (~100 %)241,7Enskild
Slottsvångsskolan~100 % (~100 %)189,1Kommunal
Svensgårdsskolan76 % (~100 %)230,1Kommunal
Tågaborgsskolan90 % (87 %)238,3Kommunal
Vittra Adolfsberg~100 % (70 %)207,5Enskild
Vittra Landborgen~100 % (100 %)246,4Enskild
Västra Berga skola65 % (~100 %)199,2Kommunal
Wieselgrensskolan76 % (69 %)191,0Kommunal
Ättekullaskolan68 % (78 %)220,4Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Skåne län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Lomma97 %96 %100 %
Staffanstorp96 %96 %
Vellinge96 %96 %96 %
Ystad93 %92 %95 %
Kävlinge92 %91 %~100 %
Svedala91 %91 %
Lund91 %89 %96 %
Båstad90 %90 %
Trelleborg89 %89 %~100 %
Höganäs89 %89 %~100 %
Hörby88 %87 %~100 %
Ängelholm87 %87 %
Helsingborg86 %84 %88 %
Eslöv84 %84 %
Simrishamn83 %81 %88 %
Skurup82 %82 %
Malmö81 %80 %89 %
Höör81 %80 %~100 %
Kristianstad81 %80 %85 %
Landskrona81 %76 %87 %
Hässleholm80 %78 %92 %
Åstorp79 %79 %
Bromölla79 %79 %
Svalöv78 %83 %68 %
Sjöbo78 %77 %..
Östra Göinge76 %75 %..
Bjuv75 %75 %
Burlöv75 %75 %
Tomelilla74 %74 %
Örkelljunga74 %73 %~100 %
Osby73 %73 %
Klippan70 %70 %
Perstorp69 %69 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.