Färre Malmöelever behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Malmö kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Av niondeklassarna i Malmö som gick ut i våras var det en lägre andel som uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram, jämfört med de som gick ut 2022. Det visar Skolverket statistik som presenterades i dag.

81 procent av eleverna som gick ut nian i Malmö i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Skåne län i våras fanns i Lomma kommun (97 procent). Lägst var andelen i Perstorps kommun (69 procent).

Andelen behöriga minskade både bland flickor och pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Malmö kommun var 80 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 77 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 78 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

70 procent av niondeklassarna i Malmö nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Det är lika många som året innan.

3 620 elever i 55 skolor

I Malmö finns 55 skolor där totalt 3 620 elever som gick ut nian i våras. 37 av dem drivs i kommunal regi (2 985 elever), medan 18 är friskolor (635 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (89 jämfört med 80 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Malmö kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Al-Salamahskolan~100 % (~100 %)232,3Enskild
Apelgårdsskolan 7-960 % (70 %)202,0Kommunal
Augustenborgsskolan76 % (87 %)214,1Kommunal
Backaskolan~100 % (100 %)248,8Enskild
Bergaskolan87 % (95 %)253,9Kommunal
Bladins grundskola100 % (100 %)284,1Enskild
Bladins International School of Malmö. (.).Enskild
Boukefs Privatskola73 % (~100 %)209,9Enskild
Bäckagårdsskolan91 % (91 %)266,4Kommunal
Dammfriskolan76 % (78 %)220,3Kommunal
Europaportens grundskola~100 % (100 %)278,6Enskild
Fågelbacksskolan87 % (86 %)240,9Kommunal
Gottorpskolan89 % (90 %)245,4Kommunal
Hermodsdalsskolan75 % (88 %)202,6Kommunal
Höjaskolan53 % (63 %)201,9Kommunal
JENSEN grundskola Malmö 279 % (~100 %)235,8Enskild
Johannesskolan30 % (60 %)158,7Kommunal
Kastanjeskolan~100 % (~100 %)274,6Enskild
Klagshamnsskolan~100 % (94 %)268,1Kommunal
Kommunikationsskolan.. (..)..Kommunal
Kroksbäcksskolan59 % (69 %)177,8Kommunal
Kryddgårdsskolan100 % (..)277,8Kommunal
Lindeborgsskolan75 % (79 %)196,6Kommunal
Lindängeskolan70 % (62 %)200,9Kommunal
Linnéskolan95 % (96 %)268,5Kommunal
Malmö Idrottsgrundskola100 % (~100 %)267,1Kommunal
Malmö International School. (.).Kommunal
Malmö Montessoriskola~100 % (100 %)276,7Enskild
Mariaskolan100 % (100 %)275,0Enskild
Mellersta Förstadsskolan80 % (–)240,7Kommunal
Montessorigrundskolan Maria~100 % (100 %)238,0Enskild
Munkhätteskolan72 % (77 %)207,6Kommunal
Möllevångsskolan72 % (88 %)217,9Kommunal
Neptuniskolan82 % (86 %)235,2Kommunal
Oxievångsskolan79 % (82 %)215,3Kommunal
Pilbäckskolan93 % (88 %)250,3Kommunal
Resursskolan UngArt.. (..)..Enskild
Rosengårdsskolan 7-980 % (–)226,8Kommunal
Runstyckets skola100 % (100 %)268,3Enskild
Rådmansvångens skola61 % (..)202,1Kommunal
Rönnens resursskola. (–)..Kommunal
Rönnenskolan71 % (83 %)210,9Kommunal
Sofielundsskolan63 % (62 %)195,2Kommunal
Sorgenfriskolan69 % (67 %)205,0Kommunal
Stenkulaskolan80 % (86 %)187,7Kommunal
Sveaskolan~100 % (100 %)270,3Enskild
Söderkullaskolan83 % (86 %)227,7Kommunal
Toftanässkolan91 % (~100 %)253,5Kommunal
Videdals privatskolor~100 % (100 %)290,1Enskild
Videdalsskolan79 % (70 %)255,9Kommunal
Vittra Västra hamnen78 % (~100 %)221,3Enskild
Värner Rydénskolan52 % (42 %)167,4Kommunal
Ängsdals skola100 % (~100 %)288,1Enskild
Örtagårdsskolan 7-968 % (–)216,0Kommunal
Östra Skolan~100 % (~100 %)266,5Enskild
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Skåne län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Lomma97 %96 %100 %
Staffanstorp96 %96 %
Vellinge96 %96 %96 %
Ystad93 %92 %95 %
Kävlinge92 %91 %~100 %
Svedala91 %91 %
Lund91 %89 %96 %
Båstad90 %90 %
Trelleborg89 %89 %~100 %
Höganäs89 %89 %~100 %
Hörby88 %87 %~100 %
Ängelholm87 %87 %
Helsingborg86 %84 %88 %
Eslöv84 %84 %
Simrishamn83 %81 %88 %
Skurup82 %82 %
Malmö81 %80 %89 %
Höör81 %80 %~100 %
Kristianstad81 %80 %85 %
Landskrona81 %76 %87 %
Hässleholm80 %78 %92 %
Åstorp79 %79 %
Bromölla79 %79 %
Svalöv78 %83 %68 %
Sjöbo78 %77 %..
Östra Göinge76 %75 %..
Bjuv75 %75 %
Burlöv75 %75 %
Tomelilla74 %74 %
Örkelljunga74 %73 %~100 %
Osby73 %73 %
Klippan70 %70 %
Perstorp69 %69 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.