Vellinge i Sverigetopp: Så många blev behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Vellinge kommun Skola
Barn i bibliotekskorridor
Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Vellinge i våras var 96 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en av de högsta siffrorna i landet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

96 procent av eleverna som gick ut nian i Vellinge i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Vellinge är en av de kommuner i landet med högst andel behöriga. I Danderyds kommun var 98 procent behöriga, vilket är högst i landet, medan Lomma kommun hade högst behörighet i Skåne län.

Andelen behöriga ökade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar. Flickorna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Vellinge, 97 procent jämfört med 95 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Vellinge kommun var 96 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 94 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 93 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

90 procent av niondeklassarna i Vellinge nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 92 procent.

538 elever i elva skolor

I Vellinge finns elva skolor där totalt 538 elever som gick ut nian i våras. Sju av dem drivs i kommunal regi (375 elever), medan fyra är friskolor (163 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är ungefär lika stor i kommunal och friskola i Vellinge.

I riket som helhet är andelen med behörighet generellt högre på friskolor. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Vellinge kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Framtidskomp. V Ingelstad sk~100 % (100 %)265,7Enskild
Framtidskompassen i Vellinge~100 % (~100 %)222,8Enskild
Herrestorpskolan86 % (~100 %)235,8Kommunal
Ljungenskolan~100 % (~100 %)277,2Kommunal
Sandeplanskolan94 % (94 %)267,2Kommunal
Skanör Falsterbo Montessorisk.100 % (100 %)261,6Enskild
Skanörs skola100 % (~100 %)273,8Kommunal
Stora Hammars skola~100 % (90 %)235,9Kommunal
Södervångskolan100 % (93 %)240,4Kommunal
Tångvallaskolan~100 % (~100 %)246,9Kommunal
Ängdalaskolan~100 % (~100 %)275,3Enskild
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Skåne län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Lomma97 %96 %100 %
Staffanstorp96 %96 %
Vellinge96 %96 %96 %
Ystad93 %92 %95 %
Kävlinge92 %91 %~100 %
Svedala91 %91 %
Lund91 %89 %96 %
Båstad90 %90 %
Trelleborg89 %89 %~100 %
Höganäs89 %89 %~100 %
Hörby88 %87 %~100 %
Ängelholm87 %87 %
Helsingborg86 %84 %88 %
Eslöv84 %84 %
Simrishamn83 %81 %88 %
Skurup82 %82 %
Malmö81 %80 %89 %
Höör81 %80 %~100 %
Kristianstad81 %80 %85 %
Landskrona81 %76 %87 %
Hässleholm80 %78 %92 %
Åstorp79 %79 %
Bromölla79 %79 %
Svalöv78 %83 %68 %
Sjöbo78 %77 %..
Östra Göinge76 %75 %..
Bjuv75 %75 %
Burlöv75 %75 %
Tomelilla74 %74 %
Örkelljunga74 %73 %~100 %
Osby73 %73 %
Klippan70 %70 %
Perstorp69 %69 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.