Danderyd i Sverigetopp: Så många blev behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Danderyds kommun Skola
Barn i bibliotekskorridor
Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Danderyd i våras var 98 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en av de högsta siffrorna i landet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

98 procent av eleverna som gick ut nian i Danderyd i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Danderyd är en av de kommuner i landet med högst andel behöriga – och den med allra högst i Stockholms län.

Andelen behöriga ökade bland flickor medan den ligger relativt stilla bland pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Danderyds kommun var 98 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program respektive ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program medan 97 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

96 procent av niondeklassarna i Danderyd nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 93 procent.

580 elever i fyra skolor

I Danderyd finns fyra skolor där totalt 580 elever som gick ut nian i våras. Två av dem drivs i kommunal regi (370 elever), medan två är friskolor (210 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (100 jämfört med 97 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Danderyds kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
British International School. (–).Enskild
Fribergaskolan~100 % (~100 %)279,4Kommunal
Mörbyskolan95 % (92 %)272,4Kommunal
Viktor Rydbergs Samskola100 % (~100 %)280,3Enskild
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Stockholms län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Danderyd98 %97 %100 %
Nykvarn96 %96 %
Lidingö96 %96 %97 %
Täby96 %97 %95 %
Vaxholm95 %95 %
Nacka95 %93 %98 %
Ekerö92 %92 %~100 %
Sollentuna91 %91 %92 %
Sundbyberg90 %79 %94 %
Stockholm89 %88 %91 %
Österåker89 %87 %93 %
Huddinge89 %86 %97 %
Tyresö89 %87 %96 %
Vallentuna88 %89 %86 %
Värmdö88 %88 %~100 %
Nynäshamn88 %88 %
Sigtuna87 %84 %~100 %
Järfälla86 %84 %96 %
Salem86 %86 %~100 %
Solna86 %88 %80 %
Norrtälje84 %82 %~100 %
Upplands-Bro84 %83 %~100 %
Botkyrka83 %81 %91 %
Södertälje82 %81 %85 %
Haninge82 %81 %84 %
Upplands Väsby82 %76 %89 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.