Skola för skola: Så många belv behöriga till gymnasiet i Huddinge

Huddinge kommun Skola
Barn i bibliotekskorridor
Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Huddinge i våras var 89 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

89 procent av eleverna som gick ut nian i Huddinge i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Stockholms län i våras fanns i Danderyds kommun (98 procent). Lägst var andelen i Upplands Väsby kommun (82 procent).

Andelen behöriga minskade bland flickor medan den ökar bland pojkar. Pojkarna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Huddinge, 90 procent jämfört med 88 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Huddinge kommun var 88 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 87 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 86 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

82 procent av niondeklassarna i Huddinge nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 81 procent.

1 467 elever i 15 skolor

I Huddinge finns 15 skolor där totalt 1 467 elever som gick ut nian i våras. Elva av dem drivs i kommunal regi (1 065 elever), medan fyra är friskolor (402 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (97 jämfört med 86 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Huddinge kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Annerstaskolan67 % (67 %)198,9Kommunal
Balingsnässkolan83 % (85 %)227,2Kommunal
Glömstaskolan67 % (70 %)216,0Kommunal
Internationella Engelska Skolan Huddinge95 % (~100 %)266,0Enskild
Internationella Engelska Skolan Länna100 % (100 %)260,6Enskild
Kungsklippeskolan~100 % (91 %)266,8Kommunal
Kvarnbergsskolan95 % (90 %)235,9Kommunal
Källbrinksskolan95 % (96 %)252,7Kommunal
Segeltorpsskolan92 % (96 %)241,4Kommunal
Skapaskolan~100 % (83 %)255,6Enskild
Södertörns friskola~100 % (~100 %)261,0Enskild
Trångsundsskolan80 % (92 %)225,4Kommunal
Vistaskolan93 % (90 %)249,4Kommunal
Vårbyskolan63 % (74 %)212,3Kommunal
Östra grundskolan80 % (79 %)217,7Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Stockholms län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Danderyd98 %97 %100 %
Nykvarn96 %96 %
Lidingö96 %96 %97 %
Täby96 %97 %95 %
Vaxholm95 %95 %
Nacka95 %93 %98 %
Ekerö92 %92 %~100 %
Sollentuna91 %91 %92 %
Sundbyberg90 %79 %94 %
Stockholm89 %88 %91 %
Österåker89 %87 %93 %
Huddinge89 %86 %97 %
Tyresö89 %87 %96 %
Vallentuna88 %89 %86 %
Värmdö88 %88 %~100 %
Nynäshamn88 %88 %
Sigtuna87 %84 %~100 %
Järfälla86 %84 %96 %
Salem86 %86 %~100 %
Solna86 %88 %80 %
Norrtälje84 %82 %~100 %
Upplands-Bro84 %83 %~100 %
Botkyrka83 %81 %91 %
Södertälje82 %81 %85 %
Haninge82 %81 %84 %
Upplands Väsby82 %76 %89 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.