Skola för skola: Så många belv behöriga till gymnasiet i Vallentuna

Vallentuna kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Vallentuna i våras var 88 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

88 procent av eleverna som gick ut nian i Vallentuna i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Stockholms län i våras fanns i Danderyds kommun (98 procent). Lägst var andelen i Upplands Väsby kommun (82 procent).

Andelen behöriga ökade bland flickor medan den minskade bland pojkar. Flickorna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Vallentuna, 92 procent jämfört med 86 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Vallentuna kommun var 87 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 85 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 84 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

80 procent av niondeklassarna i Vallentuna nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Det är lika många som året innan.

405 elever i nio skolor

I Vallentuna finns nio skolor där totalt 405 elever som gick ut nian i våras. Fem av dem drivs i kommunal regi (281 elever), medan fyra är friskolor (124 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i de kommunala skolorna (89 jämfört med 86 procent).

I riket som helhet är andelen med behörighet generellt högre på friskolor. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Vallentuna kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Aktiviaskolan.. (..)140,8Enskild
Aktiviaskolan Enhet Eken.. (..)..Enskild
Bällstabergsskolan~100 % (~100 %)263,8Kommunal
Hagaskolan87 % (86 %)238,7Kommunal
Karlslundsskolan86 % (~100 %)208,9Kommunal
Lovisedalsskolan~100 % (~100 %)260,7Kommunal
Rosendalsskolan86 % (90 %)237,4Kommunal
Vallentuna Friskola~100 % (100 %)250,6Enskild
Vittra Vallentuna100 % (~100 %)268,4Enskild
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Stockholms län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Danderyd98 %97 %100 %
Nykvarn96 %96 %
Lidingö96 %96 %97 %
Täby96 %97 %95 %
Vaxholm95 %95 %
Nacka95 %93 %98 %
Ekerö92 %92 %~100 %
Sollentuna91 %91 %92 %
Sundbyberg90 %79 %94 %
Stockholm89 %88 %91 %
Österåker89 %87 %93 %
Huddinge89 %86 %97 %
Tyresö89 %87 %96 %
Vallentuna88 %89 %86 %
Värmdö88 %88 %~100 %
Nynäshamn88 %88 %
Sigtuna87 %84 %~100 %
Järfälla86 %84 %96 %
Salem86 %86 %~100 %
Solna86 %88 %80 %
Norrtälje84 %82 %~100 %
Upplands-Bro84 %83 %~100 %
Botkyrka83 %81 %91 %
Södertälje82 %81 %85 %
Haninge82 %81 %84 %
Upplands Väsby82 %76 %89 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.