Färre Sundbybergselever behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Sundbybergs kommun Skola
Skolböcker
Alexander Grey, Unsplash

Av niondeklassarna i Sundbyberg som gick ut i våras var det en lägre andel som uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram, jämfört med de som gick ut 2022. Det visar Skolverket statistik som presenterades i dag.

90 procent av eleverna som gick ut nian i Sundbyberg i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en lägre andel än bland dem som gick ur nian våren 2021. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Stockholms län i våras fanns i Danderyds kommun (98 procent). Lägst var andelen i Upplands Väsby kommun (82 procent).

Andelen behöriga minskade bland flickor medan den ökar bland pojkar. Pojkarna klarade gymnasiebehörigheten i högre utsträckning i Sundbyberg, 90 procent jämfört med 89 procent.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Sundbybergs kommun var 89 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 88 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 87 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

81 procent av niondeklassarna i Sundbyberg nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 83 procent.

637 elever i sju skolor

I Sundbyberg finns sju skolor där totalt 637 elever som gick ut nian i våras. Två av dem drivs i kommunal regi (178 elever), medan fem är friskolor (459 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (94 jämfört med 79 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Sundbybergs kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Grönkullaskolan63 % (76 %)205,3Kommunal
Internationella Engelska Skolan Sundbyberg93 % (–)269,8Enskild
Kulturama Grundsk. Sundbyberg92 % (~100 %)273,7Enskild
Noblaskolan Sundbyberg~100 % (~100 %)232,2Enskild
Viktor Rydbergs skola Sundbyberg~100 % (~100 %)268,3Enskild
Vittra Brotorp~100 % (~100 %)264,4Enskild
Ängskolan 7-985 % (85 %)230,6Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Stockholms län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Danderyd98 %97 %100 %
Nykvarn96 %96 %
Lidingö96 %96 %97 %
Täby96 %97 %95 %
Vaxholm95 %95 %
Nacka95 %93 %98 %
Ekerö92 %92 %~100 %
Sollentuna91 %91 %92 %
Sundbyberg90 %79 %94 %
Stockholm89 %88 %91 %
Österåker89 %87 %93 %
Huddinge89 %86 %97 %
Tyresö89 %87 %96 %
Vallentuna88 %89 %86 %
Värmdö88 %88 %~100 %
Nynäshamn88 %88 %
Sigtuna87 %84 %~100 %
Järfälla86 %84 %96 %
Salem86 %86 %~100 %
Solna86 %88 %80 %
Norrtälje84 %82 %~100 %
Upplands-Bro84 %83 %~100 %
Botkyrka83 %81 %91 %
Södertälje82 %81 %85 %
Haninge82 %81 %84 %
Upplands Väsby82 %76 %89 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.