Skola för skola: Så många belv behöriga till gymnasiet i Solna

Solna kommun Skola
Barn i bibliotekskorridor
Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Solna i våras var 86 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

86 procent av eleverna som gick ut nian i Solna i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Högst andel niondeklassare som var behöriga till gymnasiet i Stockholms län i våras fanns i Danderyds kommun (98 procent). Lägst var andelen i Upplands Väsby kommun (82 procent).

Andelen behöriga ligger relativt stilla både bland flickor och pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Solna kommun var 84 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program respektive ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program medan 79 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

74 procent av niondeklassarna i Solna nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Läsåret innan var motsvarande siffra 76 procent.

531 elever i tolv skolor

I Solna finns tolv skolor där totalt 531 elever som gick ut nian i våras. Fem av dem drivs i kommunal regi (362 elever), medan sju är friskolor (169 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i de kommunala skolorna (88 jämfört med 80 procent).

I riket som helhet är andelen med behörighet generellt högre på friskolor. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Solna kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Bergshamraskolan~100 % (~100 %)279,0Kommunal
Hagaskolan100 % (100 %)280,4Enskild
Ingridskolan, grundskola59 % (~100 %)176,3Enskild
Magelungens grundskola Solna.. (..)..Enskild
Noblaskolan Solna~100 % (100 %)283,3Enskild
Råsunda skola87 % (–)227,0Kommunal
Skytteholmsskolan91 % (81 %)243,9Kommunal
Svedenskolan Bergshamra.. (..)..Enskild
Tallbackaskolan86 % (78 %)212,4Kommunal
Ulriksdalsskolan89 % (87 %)246,3Kommunal
Vittra Frösunda~100 % (100 %)261,6Enskild
Ängkärrskolan i Solna53 % (55 %)142,6Enskild
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Stockholms län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Danderyd98 %97 %100 %
Nykvarn96 %96 %
Lidingö96 %96 %97 %
Täby96 %97 %95 %
Vaxholm95 %95 %
Nacka95 %93 %98 %
Ekerö92 %92 %~100 %
Sollentuna91 %91 %92 %
Sundbyberg90 %79 %94 %
Stockholm89 %88 %91 %
Österåker89 %87 %93 %
Huddinge89 %86 %97 %
Tyresö89 %87 %96 %
Vallentuna88 %89 %86 %
Värmdö88 %88 %~100 %
Nynäshamn88 %88 %
Sigtuna87 %84 %~100 %
Järfälla86 %84 %96 %
Salem86 %86 %~100 %
Solna86 %88 %80 %
Norrtälje84 %82 %~100 %
Upplands-Bro84 %83 %~100 %
Botkyrka83 %81 %91 %
Södertälje82 %81 %85 %
Haninge82 %81 %84 %
Upplands Väsby82 %76 %89 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.