Nacka i Sverigetopp: Så många blev behöriga till gymnasiet – här är betygen skola för skola

Nacka kommun Skola
Barn i bibliotekskorridor
Unsplash

Av de niondeklassare som gick ut i Nacka i våras var 95 procent behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en av de högsta siffrorna i landet, visar Skolverkets statistik som släpptes i dag.

95 procent av eleverna som gick ut nian i Nacka i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en ungefär lika stor andel som året innan. Nacka är en av de kommuner i landet med högst andel behöriga. I Danderyds kommun var 98 procent behöriga, vilket är högst i landet, medan Danderyds kommun hade högst behörighet i Stockholms län.

Andelen behöriga ligger relativt stilla både bland flickor och pojkar och var ungefär lika hög i båda grupperna.

För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser. I Nacka kommun var 95 procent av de som gick ut nian behöriga till estetiskt program, medan 94 procent var behöriga till ekonomiskt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program samtidigt som 93 procent hade behörighet för naturvetenskapligt och tekniskt program.

90 procent av niondeklassarna i Nacka nådde godkänt resultat i alla ämnen i våras. Det är lika många som året innan.

1 539 elever i 15 skolor

I Nacka finns 15 skolor där totalt 1 539 elever som gick ut nian i våras. Åtta av dem drivs i kommunal regi (983 elever), medan sju är friskolor (556 elever). Andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram är högre bland eleverna i friskolorna (98 jämfört med 93 procent).

Det här är ett mönster som återfinns i riket som helhet också. Enligt Skolverket kan det delvis förklaras med skolornas elevsammansättning: friskolor skolor har generellt lägre andel nyanlända elever och högre andel elever med högutbildade föräldrar.

Slutbetyg per skola i Nacka kommun 2022
SkolaAndel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentesGenomsnittligt meritvärdeTyp
Björknässkolan92 % (92 %)249,0Kommunal
Centrumskolan.. (..)..Kommunal
Ebba Braheskolan~100 % (100 %)280,3Enskild
Eklidens skola95 % (97 %)271,7Kommunal
Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola100 % (100 %)269,2Enskild
Internationella Engelska Skolan Nacka~100 % (~100 %)277,3Enskild
Kunskapsskolan Nacka100 % (100 %)278,5Enskild
Kunskapsskolan Saltsjöbaden~100 % (100 %)293,5Enskild
Myrsjöskolan96 % (~100 %)273,3Kommunal
Noblaskolan Järla sjö~100 % (100 %)270,6Enskild
Noblaskolan Saltsjö-Boo~100 % (94 %)262,7Enskild
Orminge skola. (..)..Kommunal
Saltsjöbadens samskola92 % (85 %)260,0Kommunal
Skuru skola~100 % (~100 %)260,3Kommunal
Stavsborgsskolan90 % (95 %)252,8Kommunal
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

I riket som helhet minskade andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram, till 85 procent.Andelen var högre bland flickor (86 procent) än bland pojkar (84 procent). Den var också högre bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund (elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands). Men störst betydelse för resultaten har föräldrarnas utbildningsbakgrund, konstaterar Skolverket. Bland elever med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning fick 93 procent gymnasiebehörighet, medan motsvarande siffra för elever med föräldrar med gymnasieutbildning var 79 procent och bland dem med föräldrar som inte gått färdigt gymnasiet 54 procent. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.

– Elevernas socioekonomiska bakgrund har fortsatt stor betydelse för betygen. En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att utjämna skillnader och därmed bryta detta mönster och förbättra resultaten för de mindre resursstarka eleverna, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Andel behöriga till yrkesgymnasiet per kommun i Stockholms län 2022
KommunAndel behöriga totaltKommunala skolorEnskilda skolor
Danderyd98 %97 %100 %
Nykvarn96 %96 %
Lidingö96 %96 %97 %
Täby96 %97 %95 %
Vaxholm95 %95 %
Nacka95 %93 %98 %
Ekerö92 %92 %~100 %
Sollentuna91 %91 %92 %
Sundbyberg90 %79 %94 %
Stockholm89 %88 %91 %
Österåker89 %87 %93 %
Huddinge89 %86 %97 %
Tyresö89 %87 %96 %
Vallentuna88 %89 %86 %
Värmdö88 %88 %~100 %
Nynäshamn88 %88 %
Sigtuna87 %84 %~100 %
Järfälla86 %84 %96 %
Salem86 %86 %~100 %
Solna86 %88 %80 %
Norrtälje84 %82 %~100 %
Upplands-Bro84 %83 %~100 %
Botkyrka83 %81 %91 %
Södertälje82 %81 %85 %
Haninge82 %81 %84 %
Upplands Väsby82 %76 %89 %
~100 innebär att 1-4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.