Skolkorridor

Så utvecklas skolan i Nacka

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Nacka.
Så utvecklas skolan i Nacka
Vi bevakar gymnasiebehörighet och granskar betygsättningen i grund- och gymnasieskolan.