Lägsta arbetslösheten på 14 år i Kiruna

Kiruna kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kiruna kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kiruna kommun noterar i februari rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Under februari månad rapporterade Kiruna en total arbetslöshet på 3,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att tre av 97 invånare i åldern 16 till 64 år i Kiruna kommun var inskrivna som arbetssökande (537 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Kiruna är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,4 till 3,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Kiruna kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kiruna är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kiruna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,1 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Arjeplog har den lägsta arbetslösheten i länet (2,5 procent), medan Haparanda har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent). Kirunas arbetslöshet sticker ut som den fjärde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 8,0 procent i Kiruna under februari månad, motsvarande åtta av 100 personer. Det är 4,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−199 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,4 till 8,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,9 procentenheter i Kiruna. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kiruna kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kiruna som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I februari var 4,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 102 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kiruna sjunkit tio månader i följd (ner från 7,6 procent i april 2021 till 4,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kiruna kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kiruna lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kiruna kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

231 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 231 arbetsplatsannonser i Kiruna kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 420 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kiruna kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Städare837
Grundskollärare932*
Hotellreceptionister m.fl.323
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer1016
Grundutbildade sjuksköterskor1215
Personliga assistenter514
Restaurang- och köksbiträden m.fl.513
Kundtjänstpersonal211
Anestesisjuksköterskor110
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer810

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Kiruna kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KirunaNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,1 %−1,4 % 5,4 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda8,0 %−4,9 % 13,6 %−3,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,3 %−3,4 % 7,4 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog2,5 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,0 %−2,0 % 
Boden6,4 %−1,1 % 
Gällivare3,6 %−0,8 % 
Haparanda10,1 %−1,9 % 
Jokkmokk4,2 %−1,0 % 
Kalix5,9 %−1,4 % 
Kiruna3,1 %−1,4 % 
Luleå5,7 %−1,6 % 
Pajala4,2 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−1,4 % 
Älvsbyn6,8 %−2,6 % 
Överkalix6,5 %−1,5 % 
Övertorneå6,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur18,0 %−6,1 % 
Boden17,8 %−1,8 % 
Gällivare10,2 %−2,3 % 
Haparanda12,7 %−1,7 % 
Jokkmokk13,3 %−0,9 % 
Kalix14,3 %−1,2 % 
Kiruna8,0 %−4,9 % 
Luleå14,4 %−2,9 % 
Pajala7,2 %−7,3 % 
Piteå14,9 %−2,2 % 
Älvsbyn18,4 %−6,5 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå11,3 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog3,7 %+0,1 % 
Arvidsjaur11,0 %−2,0 % 
Boden8,8 %−2,7 % 
Gällivare4,5 %−3,0 % 
Haparanda15,1 %−2,4 % 
Jokkmokk7,7 %−1,4 % 
Kalix7,7 %−4,5 % 
Kiruna4,3 %−3,4 % 
Luleå7,1 %−3,2 % 
Pajala5,3 %−4,0 % 
Piteå7,7 %−3,2 % 
Älvsbyn8,9 %−5,6 % 
Överkalix7,9 %−3,0 % 
Övertorneå9,4 %−6,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.