Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

120 flyg landade på Ronneby flygplats under april

Det landade ungefär lika många flyg i Blekinge län som året innan i april. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
120 flyg landade på Ronneby flygplats under april

Äldre än en månad

Utsikt över flygplansvinge

Fler mars­flyg än året innan på Ronneby flygplats

Det landade fler flyg i Blekinge län än året innan i mars. Även förra månaden var antalet landningar högre än i fjol. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler marsflyg än året innan på Ronneby flygplats
flygplan i luften

Fler februari­flyg än året innan på Ronneby flygplats

Det landade fler flyg i Blekinge län än året innan i februari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler februariflyg än året innan på Ronneby flygplats
Person framför incheckningsdisk på flygplats

Fler januari­flyg än året innan på Ronneby flygplats

Det landade fler flyg i Blekinge län än året innan i januari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler januariflyg än året innan på Ronneby flygplats
Flygplan i luften

Fler december­flyg än året innan på Ronneby flygplats

Det landade fler flyg i Blekinge län än året innan i december. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler decemberflyg än året innan på Ronneby flygplats
flygplan i luften

Fler november­flyg än i fjol på Ronneby flygplats

Det landade fler flyg i Blekinge län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler novemberflyg än i fjol på Ronneby flygplats
SAS-flygplan på marken

132 flyg landade på Ronneby flygplats under oktober

Det landade ungefär lika många flyg i Blekinge län som förra året i oktober. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
132 flyg landade på Ronneby flygplats under oktober
SAS-flygplan på marken

Fler flyg på Ronneby flygplats i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Blekinge län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg på Ronneby flygplats i augusti
Flygplan i luften

Färre flyg på Ronneby flygplats i juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. Även i Blekinge län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Färre flyg på Ronneby flygplats i juli
Flygplan i luften

118 flyg landade på Ronneby flygplats under juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Blekinge län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
118 flyg landade på Ronneby flygplats under juni
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Så utvecklades flygandet på Ronneby flygplats

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Ronneby flygplats
Person framför incheckningsdisk på flygplats

113 flyg landade på Ronneby flygplats under april

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
113 flyg landade på Ronneby flygplats under april
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler flyg på Ronneby flygplats i mars

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg på Ronneby flygplats i mars
Flygplan från Vueling på rullbana

Färre flyg på Ronneby flygplats i februari

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Färre flyg på Ronneby flygplats i februari
Utsikt över flygplansvinge

Flygandet minskade igen, i landet och på Ronneby flygplats

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Flygandet minskade igen, i landet och på Ronneby flygplats
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Ronneby flygplats

Flygtrafiken förändrades bara marginellt under fjolårets sista månad, jämfört med månaden innan. Justerat för säsong (december brukar vara en månad med få flygningar) ökade antalet landningar vid landets flygplatser något, enligt de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan. Utvecklingen ser dock olika ut i olika delar av landet.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Ronneby flygplats
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Ronneby flygplats

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Ronneby flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Ronneby flygplats

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så har flygandet utvecklats på Ronneby flygplats

Flygtrafiken i landet ökar igen efter covid 19-pandemin, men upphämtningen är långsam. Under oktober gick något fler flyg än månaden innan, men forfarande färre än hälften av det normala. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så har flygandet utvecklats på Ronneby flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Ronneby flygplats

Flyg­trafiken ökar igen på Ronneby flygplats

Flygtrafiken på Ronneby flygplats har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Flygtrafiken ökar igen på Ronneby flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Ronneby flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Ronneby flygplats

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Blekinge­flygplatsen. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.
Fortsatt stiltje för flyget på Ronneby flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Ronneby flygplats

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, men på Blekinge­flygplatsen är trafiken fortfarande liten. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt stiltje för flyget på Ronneby flygplats
Två tusen färre flyg på Ronneby flygplats första året med covid-19

Två tusen färre flyg på Ronneby flygplats första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.
Men vad betyder det för klimatet?
Två tusen färre flyg på Ronneby flygplats första året med covid-19
Vi bevakar svenskarnas flygande ur både klimat- och lokalekonomiperspektiv