120 flyg landade på Ronneby flygplats under april

Blekinge län Flygtrafik
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Det landade ungefär lika många flyg i Blekinge län som året innan i april. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Ronneby flygplats landade 120 kommersiella flyg i april. Det kan jämföras med 115 landningar samma månad året innan. Aprilsiffrorna innebär alltså ungefär lika många flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 9 600 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner i fler format

I stort sett all reguljär trafik på flygplatsen gick inrikes förra månaden (med en utrikeslandning). Så har det sett ut även aprilmånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.