Fler december­flyg än året innan på Ronneby flygplats

Blekinge län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det landade fler flyg i Blekinge län än året innan i december. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Ronneby flygplats landade 112 kommersiella flyg i december. Det kan jämföras med 106 landningar samma månad året innan. Det innebär sex procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 9 500 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner i fler format

I stort sett all reguljär trafik på flygplatsen gick inrikes förra månaden (med en utrikeslandning). Så har det sett ut även decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 2 407 flyg på Kallinge. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.