Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Österåker

Österåkers kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Österåkers kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Österåkers kommun en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 921 av 23 025 invånare i åldern 16 till 64 år i Österåkers kommun var inskrivna som arbetssökande (42 färre än i december i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Österåker är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Österåker är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 25 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Österåker hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Ekerö och Vaxholm har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,1 procent). För att Österåker skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö och Vaxholm skulle 184 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,7 procent i Österåker under december månad, motsvarande 463 av 4 773 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+29 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,7 procentenheter i Österåker.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Österåker om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Österåker så minskar den i Stockholms län. Jämfört med december förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 0,7 procentenheter (till 12,9 procent). Trots den senaste uppgången har Österåker med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Stockholms län.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,4 procentenheter). I december var 5,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 112 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Österåkers kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Österåker lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Österåkers kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

128 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 128 arbetsplatsannonser i Österåkers kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Österåkers kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare218
Vårdbiträden416
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1215
Restaurang- och köksbiträden m.fl.613
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer1011
Butikssäljare, dagligvaror1010
Vårdare, boendestödjare67
Grundutbildade sjuksköterskor66
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.55
Barnskötare44

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Österåkers kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ÖsteråkerStockholms länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−0,2 % 6,3 %−0,4 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda9,7 %+0,1 % 12,9 %−0,7 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar5,5 %+0,4 % 6,8 %−0,1 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,1 %−0,7 % 
Danderyd3,3 %−0,2 % 
Ekerö3,2 %−0,2 % 
Haninge7,2 %−0,3 % 
Huddinge7,0 %−0,7 % 
Järfälla8,2 %−0,3 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,0 %−0,4 % 
Norrtälje5,1 %−0,5 % 
Nykvarn3,9 %−0,4 % 
Nynäshamn6,8 %−0,1 % 
Salem5,4 %−0,1 % 
Sigtuna8,8 %−0,7 % 
Sollentuna5,9 %−0,3 % 
Solna4,3 %−0,5 % 
Stockholm6,2 %−0,4 % 
Sundbyberg6,2 %−0,6 % 
Södertälje10,9 %−1,1 % 
Tyresö4,7 %−0,3 % 
Täby3,6 %±0,0 % 
Upplands Väsby7,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro7,5 %−0,3 % 
Vallentuna3,5 %−0,2 % 
Vaxholm3,2 %−0,8 % 
Värmdö3,5 %−0,5 % 
Österåker4,0 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−0,8 % 
Danderyd9,0 %−0,3 % 
Ekerö9,0 %−0,1 % 
Haninge13,0 %−0,1 % 
Huddinge13,1 %−1,0 % 
Järfälla14,6 %−0,8 % 
Lidingö9,4 %−0,5 % 
Nacka8,9 %−0,6 % 
Norrtälje14,5 %−1,0 % 
Nykvarn11,9 %−0,5 % 
Nynäshamn15,9 %+0,7 % 
Salem10,3 %−0,2 % 
Sigtuna15,3 %−1,4 % 
Sollentuna12,6 %−0,3 % 
Solna7,3 %−0,7 % 
Stockholm12,8 %−0,7 % 
Sundbyberg11,9 %−0,7 % 
Södertälje17,2 %−1,5 % 
Tyresö11,5 %−0,3 % 
Täby8,3 %−0,1 % 
Upplands Väsby13,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro14,4 %−0,5 % 
Vallentuna8,0 %−0,2 % 
Vaxholm9,6 %−1,5 % 
Värmdö9,2 %−0,4 % 
Österåker9,7 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka8,7 %−1,2 % 
Danderyd3,7 %+0,7 % 
Ekerö5,2 %+0,7 % 
Haninge8,4 %−0,3 % 
Huddinge6,3 %−0,5 % 
Järfälla8,5 %−0,1 % 
Lidingö3,6 %+0,8 % 
Nacka4,4 %−0,2 % 
Norrtälje6,7 %−0,8 % 
Nykvarn6,8 %−2,0 % 
Nynäshamn8,8 %−0,2 % 
Salem5,5 %−3,0 % 
Sigtuna9,2 %+0,4 % 
Sollentuna6,0 %−1,2 % 
Solna5,6 %+0,8 % 
Stockholm6,8 %+0,1 % 
Sundbyberg6,7 %−0,3 % 
Södertälje8,3 %−0,8 % 
Tyresö6,5 %−0,2 % 
Täby4,1 %+0,9 % 
Upplands Väsby8,5 %±0,0 % 
Upplands-Bro9,7 %+0,6 % 
Vallentuna4,8 %+0,2 % 
Vaxholm4,2 %−1,4 % 
Värmdö5,3 %+0,4 % 
Österåker5,5 %+0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.