Arbetslösheten sjunker för 20:e månaden i följd i Salem

Salems kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Salems kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Salems kommun en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 441 av 8 167 invånare i åldern 16 till 64 år i Salems kommun var inskrivna som arbetssökande (17 färre än i december i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Salem är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,4 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Salems kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Salem är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 25 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Salem hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (5,4 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Ekerö och Vaxholm har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,1 procent). För att Salem skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö och Vaxholm skulle 180 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,3 procent i Salem under december månad, motsvarande 235 av 2 282 personer. Det är 0,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+7 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,2 till 10,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,9 procentenheter i Salem.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Salems kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Salem om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I december var 5,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 38 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 30 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Salem sjunkit 20 månader i följd (ner från 10,2 procent i april 2021 till 5,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Salems kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Salem lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Salems kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

48 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 48 arbetsplatsannonser i Salems kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Salems kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Specialistläkare213
Trädgårdsodlare210
Telefonförsäljare m.fl.44
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.44
Marknadsundersökare och intervjuare14
Personliga assistenter34
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer33
Företagssäljare22
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.12
Idrottstränare och instruktörer m.fl.12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Salems kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
SalemStockholms länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−0,1 % 6,3 %−0,4 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda10,3 %−0,2 % 12,9 %−0,7 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar5,5 %−3,0 % 6,8 %−0,1 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,1 %−0,7 % 
Danderyd3,3 %−0,2 % 
Ekerö3,2 %−0,2 % 
Haninge7,2 %−0,3 % 
Huddinge7,0 %−0,7 % 
Järfälla8,2 %−0,3 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,0 %−0,4 % 
Norrtälje5,1 %−0,5 % 
Nykvarn3,9 %−0,4 % 
Nynäshamn6,8 %−0,1 % 
Salem5,4 %−0,1 % 
Sigtuna8,8 %−0,7 % 
Sollentuna5,9 %−0,3 % 
Solna4,3 %−0,5 % 
Stockholm6,2 %−0,4 % 
Sundbyberg6,2 %−0,6 % 
Södertälje10,9 %−1,1 % 
Tyresö4,7 %−0,3 % 
Täby3,6 %±0,0 % 
Upplands Väsby7,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro7,5 %−0,3 % 
Vallentuna3,5 %−0,2 % 
Vaxholm3,2 %−0,8 % 
Värmdö3,5 %−0,5 % 
Österåker4,0 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−0,8 % 
Danderyd9,0 %−0,3 % 
Ekerö9,0 %−0,1 % 
Haninge13,0 %−0,1 % 
Huddinge13,1 %−1,0 % 
Järfälla14,6 %−0,8 % 
Lidingö9,4 %−0,5 % 
Nacka8,9 %−0,6 % 
Norrtälje14,5 %−1,0 % 
Nykvarn11,9 %−0,5 % 
Nynäshamn15,9 %+0,7 % 
Salem10,3 %−0,2 % 
Sigtuna15,3 %−1,4 % 
Sollentuna12,6 %−0,3 % 
Solna7,3 %−0,7 % 
Stockholm12,8 %−0,7 % 
Sundbyberg11,9 %−0,7 % 
Södertälje17,2 %−1,5 % 
Tyresö11,5 %−0,3 % 
Täby8,3 %−0,1 % 
Upplands Väsby13,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro14,4 %−0,5 % 
Vallentuna8,0 %−0,2 % 
Vaxholm9,6 %−1,5 % 
Värmdö9,2 %−0,4 % 
Österåker9,7 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka8,7 %−1,2 % 
Danderyd3,7 %+0,7 % 
Ekerö5,2 %+0,7 % 
Haninge8,4 %−0,3 % 
Huddinge6,3 %−0,5 % 
Järfälla8,5 %−0,1 % 
Lidingö3,6 %+0,8 % 
Nacka4,4 %−0,2 % 
Norrtälje6,7 %−0,8 % 
Nykvarn6,8 %−2,0 % 
Nynäshamn8,8 %−0,2 % 
Salem5,5 %−3,0 % 
Sigtuna9,2 %+0,4 % 
Sollentuna6,0 %−1,2 % 
Solna5,6 %+0,8 % 
Stockholm6,8 %+0,1 % 
Sundbyberg6,7 %−0,3 % 
Södertälje8,3 %−0,8 % 
Tyresö6,5 %−0,2 % 
Täby4,1 %+0,9 % 
Upplands Väsby8,5 %±0,0 % 
Upplands-Bro9,7 %+0,6 % 
Vallentuna4,8 %+0,2 % 
Vaxholm4,2 %−1,4 % 
Värmdö5,3 %+0,4 % 
Österåker5,5 %+0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.