Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Norrtälje

Norrtälje kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Norrtälje kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Norrtälje kommun en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 501 av 29 431 invånare i åldern 16 till 64 år i Norrtälje kommun var inskrivna som arbetssökande (140 färre än i december i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Norrtälje är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Norrtälje kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Norrtälje är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 25 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Norrtälje hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (5,1 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Ekerö och Vaxholm har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,1 procent). För att Norrtälje skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö och Vaxholm skulle 559 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,5 procent i Norrtälje under december månad, motsvarande 646 av 4 455 personer. Det är 1,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−36 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,0 till 14,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,4 procentenheter i Norrtälje. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norrtälje kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Norrtälje om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I december var 6,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 180 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 36 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Norrtälje sjunkit 20 månader i följd (ner från 8,1 procent i april 2021 till 6,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norrtälje kommun
Ladda ner i fler format

Medan Norrtälje har lägre total arbetslöshet än Stockholms län, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norrtälje kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

238 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 238 arbetsplatsannonser i Norrtälje kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 490 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Norrtälje kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1480
Vårdbiträden443
Personliga assistenter1229*
Grundutbildade sjuksköterskor1220
Specialistläkare1219
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1818
Kriminalvårdare216*
Städare514
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer613
Vårdare, boendestödjare512

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Norrtälje kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
NorrtäljeStockholms länHela landet
Hela arbetskraften5,1 %−0,5 % 6,3 %−0,4 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda14,5 %−1,0 % 12,9 %−0,7 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar6,7 %−0,8 % 6,8 %−0,1 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,1 %−0,7 % 
Danderyd3,3 %−0,2 % 
Ekerö3,2 %−0,2 % 
Haninge7,2 %−0,3 % 
Huddinge7,0 %−0,7 % 
Järfälla8,2 %−0,3 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,0 %−0,4 % 
Norrtälje5,1 %−0,5 % 
Nykvarn3,9 %−0,4 % 
Nynäshamn6,8 %−0,1 % 
Salem5,4 %−0,1 % 
Sigtuna8,8 %−0,7 % 
Sollentuna5,9 %−0,3 % 
Solna4,3 %−0,5 % 
Stockholm6,2 %−0,4 % 
Sundbyberg6,2 %−0,6 % 
Södertälje10,9 %−1,1 % 
Tyresö4,7 %−0,3 % 
Täby3,6 %±0,0 % 
Upplands Väsby7,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro7,5 %−0,3 % 
Vallentuna3,5 %−0,2 % 
Vaxholm3,2 %−0,8 % 
Värmdö3,5 %−0,5 % 
Österåker4,0 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−0,8 % 
Danderyd9,0 %−0,3 % 
Ekerö9,0 %−0,1 % 
Haninge13,0 %−0,1 % 
Huddinge13,1 %−1,0 % 
Järfälla14,6 %−0,8 % 
Lidingö9,4 %−0,5 % 
Nacka8,9 %−0,6 % 
Norrtälje14,5 %−1,0 % 
Nykvarn11,9 %−0,5 % 
Nynäshamn15,9 %+0,7 % 
Salem10,3 %−0,2 % 
Sigtuna15,3 %−1,4 % 
Sollentuna12,6 %−0,3 % 
Solna7,3 %−0,7 % 
Stockholm12,8 %−0,7 % 
Sundbyberg11,9 %−0,7 % 
Södertälje17,2 %−1,5 % 
Tyresö11,5 %−0,3 % 
Täby8,3 %−0,1 % 
Upplands Väsby13,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro14,4 %−0,5 % 
Vallentuna8,0 %−0,2 % 
Vaxholm9,6 %−1,5 % 
Värmdö9,2 %−0,4 % 
Österåker9,7 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka8,7 %−1,2 % 
Danderyd3,7 %+0,7 % 
Ekerö5,2 %+0,7 % 
Haninge8,4 %−0,3 % 
Huddinge6,3 %−0,5 % 
Järfälla8,5 %−0,1 % 
Lidingö3,6 %+0,8 % 
Nacka4,4 %−0,2 % 
Norrtälje6,7 %−0,8 % 
Nykvarn6,8 %−2,0 % 
Nynäshamn8,8 %−0,2 % 
Salem5,5 %−3,0 % 
Sigtuna9,2 %+0,4 % 
Sollentuna6,0 %−1,2 % 
Solna5,6 %+0,8 % 
Stockholm6,8 %+0,1 % 
Sundbyberg6,7 %−0,3 % 
Södertälje8,3 %−0,8 % 
Tyresö6,5 %−0,2 % 
Täby4,1 %+0,9 % 
Upplands Väsby8,5 %±0,0 % 
Upplands-Bro9,7 %+0,6 % 
Vallentuna4,8 %+0,2 % 
Vaxholm4,2 %−1,4 % 
Värmdö5,3 %+0,4 % 
Österåker5,5 %+0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.