Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Huddinge

Huddinge kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Huddinge kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Huddinge kommun en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 4 022 av 57 457 invånare i åldern 16 till 64 år i Huddinge kommun var inskrivna som arbetssökande (519 färre än i december i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Huddinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 7,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Huddinge kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

Huddinge är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 25 av 26 kommuner. Störst är minskningen i Södertälje, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Huddinge alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (7,0 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Ekerö och Vaxholm har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,1 procent). För att Huddinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö och Vaxholm skulle 2 183 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,1 procent i Huddinge under december månad, motsvarande 2 790 av 21 298 personer. Det är 1,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−299 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,4 till 13,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,1 procentenheter i Huddinge.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Huddinge kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Huddinge om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I december var 6,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 324 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 78 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Huddinge sjunkit 20 månader i följd (ner från 8,4 procent i april 2021 till 6,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Huddinge kommun
Ladda ner i fler format

Medan Huddinge har högre total arbetslöshet än Stockholms län, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter lägre i Huddinge.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Huddinge kommun och Stockholms län
Ladda ner i fler format

706 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 706 arbetsplatsannonser i Huddinge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 180 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Huddinge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor153181
Apotekare880
Lager- och terminalpersonal2378
Kriminalvårdare456*
Lastbilsförare m.fl.3542
Doktorander2135
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering832
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning528
Anestesisjuksköterskor1427
Företagssäljare1724

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Huddinge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
HuddingeStockholms länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−0,7 % 6,3 %−0,4 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda13,1 %−1,0 % 12,9 %−0,7 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar6,3 %−0,5 % 6,8 %−0,1 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,1 %−0,7 % 
Danderyd3,3 %−0,2 % 
Ekerö3,2 %−0,2 % 
Haninge7,2 %−0,3 % 
Huddinge7,0 %−0,7 % 
Järfälla8,2 %−0,3 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,0 %−0,4 % 
Norrtälje5,1 %−0,5 % 
Nykvarn3,9 %−0,4 % 
Nynäshamn6,8 %−0,1 % 
Salem5,4 %−0,1 % 
Sigtuna8,8 %−0,7 % 
Sollentuna5,9 %−0,3 % 
Solna4,3 %−0,5 % 
Stockholm6,2 %−0,4 % 
Sundbyberg6,2 %−0,6 % 
Södertälje10,9 %−1,1 % 
Tyresö4,7 %−0,3 % 
Täby3,6 %±0,0 % 
Upplands Väsby7,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro7,5 %−0,3 % 
Vallentuna3,5 %−0,2 % 
Vaxholm3,2 %−0,8 % 
Värmdö3,5 %−0,5 % 
Österåker4,0 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka16,2 %−0,8 % 
Danderyd9,0 %−0,3 % 
Ekerö9,0 %−0,1 % 
Haninge13,0 %−0,1 % 
Huddinge13,1 %−1,0 % 
Järfälla14,6 %−0,8 % 
Lidingö9,4 %−0,5 % 
Nacka8,9 %−0,6 % 
Norrtälje14,5 %−1,0 % 
Nykvarn11,9 %−0,5 % 
Nynäshamn15,9 %+0,7 % 
Salem10,3 %−0,2 % 
Sigtuna15,3 %−1,4 % 
Sollentuna12,6 %−0,3 % 
Solna7,3 %−0,7 % 
Stockholm12,8 %−0,7 % 
Sundbyberg11,9 %−0,7 % 
Södertälje17,2 %−1,5 % 
Tyresö11,5 %−0,3 % 
Täby8,3 %−0,1 % 
Upplands Väsby13,4 %−0,3 % 
Upplands-Bro14,4 %−0,5 % 
Vallentuna8,0 %−0,2 % 
Vaxholm9,6 %−1,5 % 
Värmdö9,2 %−0,4 % 
Österåker9,7 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka8,7 %−1,2 % 
Danderyd3,7 %+0,7 % 
Ekerö5,2 %+0,7 % 
Haninge8,4 %−0,3 % 
Huddinge6,3 %−0,5 % 
Järfälla8,5 %−0,1 % 
Lidingö3,6 %+0,8 % 
Nacka4,4 %−0,2 % 
Norrtälje6,7 %−0,8 % 
Nykvarn6,8 %−2,0 % 
Nynäshamn8,8 %−0,2 % 
Salem5,5 %−3,0 % 
Sigtuna9,2 %+0,4 % 
Sollentuna6,0 %−1,2 % 
Solna5,6 %+0,8 % 
Stockholm6,8 %+0,1 % 
Sundbyberg6,7 %−0,3 % 
Södertälje8,3 %−0,8 % 
Tyresö6,5 %−0,2 % 
Täby4,1 %+0,9 % 
Upplands Väsby8,5 %±0,0 % 
Upplands-Bro9,7 %+0,6 % 
Vallentuna4,8 %+0,2 % 
Vaxholm4,2 %−1,4 % 
Värmdö5,3 %+0,4 % 
Österåker5,5 %+0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.