Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Kiruna

Kiruna kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Kiruna kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Kiruna kommun en total arbetslöshet på 2,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 300 av 11 538 invånare i åldern 16 till 64 år i Kiruna kommun var inskrivna som arbetssökande (82 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Kiruna är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,4 till 2,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kiruna kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

Kiruna är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Älvsbyn och Övertorneå, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kiruna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (2,6 procent i kommunen, jämfört med 4,6 procent i hela länet). Kiruna har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Haparanda har den högsta (8,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 5,8 procent i Kiruna under december månad, motsvarande 90 av 1 552 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−35 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,4 till 5,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,2 procentenheter i Kiruna. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kiruna kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Kiruna om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Pajala har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I december var 3,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 47 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 15 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kiruna sjunkit 20 månader i följd (ner från 7,6 procent i april 2021 till 3,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kiruna kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kiruna lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kiruna kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

262 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 262 arbetsplatsannonser i Kiruna kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 540 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kiruna kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Städare342
Hovmästare och servitörer1241*
Kockar och kallskänkor635*
Hotellreceptionister m.fl.634
Restaurang- och köksbiträden m.fl.624*
Vaktmästare m.fl.221
Grundutbildade sjuksköterskor2020
Butikssäljare, fackhandel618
Idrottstränare och instruktörer m.fl.312
Geologer och geofysiker m.fl.312

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Kiruna kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
KirunaNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften2,6 %−0,6 % 4,6 %−1,0 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda5,8 %−2,4 % 12,1 %−2,1 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar3,8 %−0,9 % 6,3 %−1,4 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−0,6 % 
Arvidsjaur4,9 %−1,7 % 
Boden5,0 %−1,7 % 
Gällivare2,9 %−0,5 % 
Haparanda8,4 %−1,2 % 
Jokkmokk3,4 %−0,2 % 
Kalix5,1 %−0,9 % 
Kiruna2,6 %−0,6 % 
Luleå5,0 %−0,8 % 
Pajala3,1 %−1,4 % 
Piteå4,9 %−0,6 % 
Älvsbyn5,4 %−1,8 % 
Överkalix5,4 %−0,7 % 
Övertorneå4,9 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,6 %−0,7 % 
Arvidsjaur16,1 %−2,9 % 
Boden15,0 %−3,8 % 
Gällivare9,8 %−1,3 % 
Haparanda11,5 %−1,1 % 
Jokkmokk9,1 %−2,5 % 
Kalix12,9 %−1,9 % 
Kiruna5,8 %−2,4 % 
Luleå13,3 %−1,9 % 
Pajala3,8 %−4,8 % 
Piteå14,9 %−0,7 % 
Älvsbyn15,5 %−3,0 % 
Överkalix11,4 %−4,7 % 
Övertorneå8,5 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,0 % 
Arvidsjaur7,4 %−4,5 % 
Boden6,3 %−3,1 % 
Gällivare3,4 %−1,4 % 
Haparanda11,2 %−0,9 % 
Jokkmokk6,0 %−0,8 % 
Kalix8,2 %−0,7 % 
Kiruna3,8 %−0,9 % 
Luleå6,2 %−0,9 % 
Pajala4,6 %−0,6 % 
Piteå7,8 %−0,6 % 
Älvsbyn7,5 %−1,7 % 
Överkalix2,8 %−3,0 % 
Övertorneå6,7 %−4,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.