Arbetslösheten i Älvsbyn faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Älvsbyns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i december. Älvsbyn var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under december månad rapporterade Älvsbyns kommun en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 200 av 3 704 invånare i åldern 16 till 64 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (71 färre än i december i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Älvsbyn. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,4 procent i kommunen, jämfört med 4,6 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,4 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 104 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,5 procent i Älvsbyn under december månad, motsvarande 67 av 432 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−11 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,9 till 15,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,1 procentenheter i Älvsbyn. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Älvsbyn om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Pajala har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I december var 7,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 28 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med nio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Älvsbyn sjunkit 20 månader i följd (ner från 11,8 procent i april 2021 till 7,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Älvsbyn högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

17 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 17 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Älvsbyns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter15
Städare13
Grundskollärare22
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik22
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22*
Apotekare11
Arbetsförmedlare11
Chefer inom socialt och kurativt arbete11
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11
Installations- och serviceelektriker11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ÄlvsbynNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−1,8 % 4,6 %−1,0 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda15,5 %−3,0 % 12,1 %−2,1 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar7,5 %−1,7 % 6,3 %−1,4 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−0,6 % 
Arvidsjaur4,9 %−1,7 % 
Boden5,0 %−1,7 % 
Gällivare2,9 %−0,5 % 
Haparanda8,4 %−1,2 % 
Jokkmokk3,4 %−0,2 % 
Kalix5,1 %−0,9 % 
Kiruna2,6 %−0,6 % 
Luleå5,0 %−0,8 % 
Pajala3,1 %−1,4 % 
Piteå4,9 %−0,6 % 
Älvsbyn5,4 %−1,8 % 
Överkalix5,4 %−0,7 % 
Övertorneå4,9 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,6 %−0,7 % 
Arvidsjaur16,1 %−2,9 % 
Boden15,0 %−3,8 % 
Gällivare9,8 %−1,3 % 
Haparanda11,5 %−1,1 % 
Jokkmokk9,1 %−2,5 % 
Kalix12,9 %−1,9 % 
Kiruna5,8 %−2,4 % 
Luleå13,3 %−1,9 % 
Pajala3,8 %−4,8 % 
Piteå14,9 %−0,7 % 
Älvsbyn15,5 %−3,0 % 
Överkalix11,4 %−4,7 % 
Övertorneå8,5 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog5,5 %−3,0 % 
Arvidsjaur7,4 %−4,5 % 
Boden6,3 %−3,1 % 
Gällivare3,4 %−1,4 % 
Haparanda11,2 %−0,9 % 
Jokkmokk6,0 %−0,8 % 
Kalix8,2 %−0,7 % 
Kiruna3,8 %−0,9 % 
Luleå6,2 %−0,9 % 
Pajala4,6 %−0,6 % 
Piteå7,8 %−0,6 % 
Älvsbyn7,5 %−1,7 % 
Överkalix2,8 %−3,0 % 
Övertorneå6,7 %−4,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.