Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Kungsbacka

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Kungsbacka kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Kungsbacka kommun en total arbetslöshet på 2,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 095 av 42 115 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (233 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Kungsbacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner i fler format

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (2,6 procent i kommunen, jämfört med 5,1 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Hylte har den högsta (8,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,8 procent i Kungsbacka under december månad, motsvarande 421 av 4 296 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−80 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 24:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 9,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,2 procentenheter i Kungsbacka. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I december var 3,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 138 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 20 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit 22 månader i följd (ner från 5,9 procent i februari 2021 till 3,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner i fler format

252 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 252 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 440 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1957
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1234
Städare221
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1219
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning517
Trädgårdsanläggare m.fl.416
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare115
Butikssäljare, fackhandel710
Företagssäljare710
Övriga läkare110

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften2,6 %−0,5 % 5,1 %−0,5 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda9,8 %−2,0 % 15,8 %−1,8 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar3,6 %−0,2 % 6,0 %−0,3 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,1 %−0,2 % 
Halmstad7,2 %−0,6 % 
Hylte8,3 %−1,1 % 
Kungsbacka2,6 %−0,5 % 
Laholm5,6 %−0,5 % 
Varberg3,9 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Falkenberg17,3 %−2,0 % 
Halmstad18,5 %−1,7 % 
Hylte19,8 %−2,3 % 
Kungsbacka9,8 %−2,0 % 
Laholm15,7 %−2,4 % 
Varberg11,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,9 %+0,3 % 
Halmstad8,1 %+0,1 % 
Hylte8,0 %−3,0 % 
Kungsbacka3,6 %−0,2 % 
Laholm7,1 %−1,2 % 
Varberg4,0 %−1,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.