Arbetslösheten minskar i Laholm

Laholms kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Laholms kommun. Även i hela Halland sjunker arbetslösheten.

Under september månad rapporterade Laholms kommun en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 637 av 11 796 invånare i åldern 16 till 64 år i Laholms kommun var inskrivna som arbetssökande (80 färre än i september i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Laholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,8 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Laholms kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Laholm är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Laholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (5,4 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Hylte har den högsta (8,0 procent). För att Laholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 330 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,4 procent i Laholm under september månad, motsvarande 320 av 2 078 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−70 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 15,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,0 procentenheter i Laholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Laholm om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I september var 7,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 80 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Laholm sjunkit 17 månader i följd (ner från 10,3 procent i april 2021 till 7,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Laholm högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laholms kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

105 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 105 arbetsplatsannonser i Laholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Laholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare619
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter511
Företagssäljare611
Maskinoperatörer, plastindustri610
Lager- och terminalpersonal49
Personliga assistenter58
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering47
Telefonförsäljare m.fl.26
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur15
Restaurang- och köksbiträden m.fl.55

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Laholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
LaholmHallands länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−0,6 % 4,9 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda15,4 %−3,3 % 15,2 %−2,9 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar7,2 %−0,6 % 5,5 %−1,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,6 %−1,0 % 
Halmstad7,1 %−0,9 % 
Hylte8,0 %−1,7 % 
Kungsbacka2,6 %−0,8 % 
Laholm5,4 %−0,6 % 
Varberg3,4 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg16,9 %−2,9 % 
Halmstad18,3 %−2,3 % 
Hylte19,3 %−4,1 % 
Kungsbacka9,1 %−3,0 % 
Laholm15,4 %−3,3 % 
Varberg9,8 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,1 %−1,7 % 
Halmstad7,7 %−1,1 % 
Hylte5,9 %−6,1 % 
Kungsbacka4,0 %−1,0 % 
Laholm7,2 %−0,6 % 
Varberg3,3 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.