Flen har nu den näst högsta arbetslösheten i landet

Flens kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Statistik från september visar på en svag arbetsmarknadsutveckling i Flen. Kommunens arbetslöshet är nu den näst högsta i hela Sverige.

Under september månad rapporterade Flens kommun en total arbetslöshet på 12,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 836 av 6 852 invånare i åldern 16 till 64 år i Flens kommun var inskrivna som arbetssökande (94 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Flen är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 13,5 till 12,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Flens kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Flen är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Flen alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Södermanlands län (12,2 procent i kommunen, jämfört med 9,1 procent i hela länet). Flen har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Trosa har den lägsta (3,5 procent). För att Flen skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Trosa skulle 596 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 29,4 procent i Flen under september månad, motsvarande 551 av 1 874 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−54 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 32,1 till 29,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,2 procentenheter i Flen. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Flens kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Flen om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,6 procentenheter). I september var 15,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 111 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 44 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Flen sjunkit 18 månader i följd (ner från 21,8 procent i mars 2021 till 15,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Flens kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Flen högre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Flens kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

64 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 64 arbetsplatsannonser i Flens kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Flens kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.623
Grundutbildade sjuksköterskor1214
Företagssäljare411
Väktare och ordningsvakter28
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering15
Vårdare, boendestödjare34
Socialsekreterare24
Gymnasielärare33
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete23
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer13

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Flens kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
FlenSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften12,2 %−0,9 % 9,1 %−1,0 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda29,4 %−1,9 % 23,9 %−2,3 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar15,7 %−5,6 % 12,3 %−1,7 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Eskilstuna11,7 %−1,1 % 
Flen12,2 %−0,9 % 
Gnesta4,7 %−1,0 % 
Katrineholm9,2 %−0,3 % 
Nyköping7,6 %−1,0 % 
Oxelösund8,5 %−1,6 % 
Strängnäs6,4 %−0,7 % 
Trosa3,5 %−1,4 % 
Vingåker8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Eskilstuna26,5 %−2,3 % 
Flen29,4 %−1,9 % 
Gnesta11,6 %−1,8 % 
Katrineholm24,0 %−0,3 % 
Nyköping23,1 %−2,7 % 
Oxelösund19,8 %−5,0 % 
Strängnäs17,4 %−1,9 % 
Trosa10,1 %−3,1 % 
Vingåker29,8 %−4,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Eskilstuna13,1 %−2,3 % 
Flen15,7 %−5,6 % 
Gnesta8,3 %±0,0 % 
Katrineholm13,8 %−1,1 % 
Nyköping12,2 %+0,2 % 
Oxelösund11,4 %−3,2 % 
Strängnäs10,5 %−0,1 % 
Trosa4,7 %−3,5 % 
Vingåker13,1 %−2,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.