Lägsta arbetslösheten på åtta år i Hylte

Hylte kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hylte kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten sedan september 2014.

Under september månad rapporterade Hylte kommun en total arbetslöshet på 8,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 384 av 4 800 invånare i åldern 16 till 64 år i Hylte kommun var inskrivna som arbetssökande (109 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Hylte är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,2 till 8,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2014.

Graf: Arbetslöshet i Hylte kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Hylte är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Hylte. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hylte alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (8,0 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Hylte har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent). För att Hylte skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 259 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,3 procent i Hylte under september månad, motsvarande 256 av 1 326 personer. Det är 4,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−89 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,8 till 19,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Hylte. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hylte kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hylte om man jämför med andra kommuner i Halland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6,1 procentenheter). I september var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 24 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 33 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hylte sjunkit 18 månader i följd (ner från 14,0 procent i mars 2021 till 5,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hylte kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hylte högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hylte kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

56 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 56 arbetsplatsannonser i Hylte kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Hylte kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete611
Truckförare311
Förskollärare28
Grundskollärare66
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26
Lager- och terminalpersonal45
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik24
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter24
Processoperatörer, papper13
Företagssäljare13

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Hylte kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
HylteHallands länHela landet
Hela arbetskraften8,0 %−1,7 % 4,9 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda19,3 %−4,1 % 15,2 %−2,9 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar5,9 %−6,1 % 5,5 %−1,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,6 %−1,0 % 
Halmstad7,1 %−0,9 % 
Hylte8,0 %−1,7 % 
Kungsbacka2,6 %−0,8 % 
Laholm5,4 %−0,6 % 
Varberg3,4 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg16,9 %−2,9 % 
Halmstad18,3 %−2,3 % 
Hylte19,3 %−4,1 % 
Kungsbacka9,1 %−3,0 % 
Laholm15,4 %−3,3 % 
Varberg9,8 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,1 %−1,7 % 
Halmstad7,7 %−1,1 % 
Hylte5,9 %−6,1 % 
Kungsbacka4,0 %−1,0 % 
Laholm7,2 %−0,6 % 
Varberg3,3 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.