Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Kungsbacka

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kungsbacka kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan mars 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kungsbacka kommun med 3,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 9,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under september månad rapporterade Kungsbacka kommun en total arbetslöshet på 2,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 080 av 41 538 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (365 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Kungsbacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (2,6 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Hylte har den högsta (8,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,1 procent i Kungsbacka under september månad, motsvarande 388 av 4 264 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−125 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 9,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan mars 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,5 procentenheter i Kungsbacka. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I september var 4,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 153 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 58 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit 19 månader i följd (ner från 5,9 procent i februari 2021 till 4,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

274 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 274 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 480 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Restaurang- och köksbiträden m.fl.723
Personliga assistenter1123
Butikssäljare, dagligvaror1222
Grundutbildade sjuksköterskor1021
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare120
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering818
Elevassistenter m.fl.415
Butikssäljare, fackhandel1214
Övriga läkare514
Barnsjuksköterskor414

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften2,6 %−0,8 % 4,9 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda9,1 %−3,0 % 15,2 %−2,9 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar4,0 %−1,0 % 5,5 %−1,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,6 %−1,0 % 
Halmstad7,1 %−0,9 % 
Hylte8,0 %−1,7 % 
Kungsbacka2,6 %−0,8 % 
Laholm5,4 %−0,6 % 
Varberg3,4 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg16,9 %−2,9 % 
Halmstad18,3 %−2,3 % 
Hylte19,3 %−4,1 % 
Kungsbacka9,1 %−3,0 % 
Laholm15,4 %−3,3 % 
Varberg9,8 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,1 %−1,7 % 
Halmstad7,7 %−1,1 % 
Hylte5,9 %−6,1 % 
Kungsbacka4,0 %−1,0 % 
Laholm7,2 %−0,6 % 
Varberg3,3 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.