Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Falkenberg

Falkenbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Falkenbergs kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan december 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Falkenbergs kommun med 2,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 16,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Falkenbergs kommun en total arbetslöshet på 5,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 235 av 22 054 invånare i åldern 16 till 64 år i Falkenbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (237 färre än i september i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Falkenberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,3 till 5,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Falkenberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Falkenberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (5,6 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Hylte har den högsta (8,0 procent). För att Falkenberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 662 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,9 procent i Falkenberg under september månad, motsvarande 690 av 4 083 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−139 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,3 till 16,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Falkenberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Falkenberg om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I september var 5,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 116 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 55 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Falkenberg sjunkit 18 månader i följd (ner från 9,5 procent i mars 2021 till 5,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Falkenberg har högre total arbetslöshet än Halland, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter lägre i Falkenberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

183 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 183 arbetsplatsannonser i Falkenbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 290 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Falkenbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1325
Personliga assistenter1125
Grundutbildade sjuksköterskor1016
Restaurang- och köksbiträden m.fl.615*
Lager- och terminalpersonal614
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter613
Barnskötare312
Städare69
Telefonförsäljare m.fl.28
Grundskollärare67

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Falkenbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
FalkenbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften5,6 %−1,0 % 4,9 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda16,9 %−2,9 % 15,2 %−2,9 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar5,1 %−1,7 % 5,5 %−1,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,6 %−1,0 % 
Halmstad7,1 %−0,9 % 
Hylte8,0 %−1,7 % 
Kungsbacka2,6 %−0,8 % 
Laholm5,4 %−0,6 % 
Varberg3,4 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg16,9 %−2,9 % 
Halmstad18,3 %−2,3 % 
Hylte19,3 %−4,1 % 
Kungsbacka9,1 %−3,0 % 
Laholm15,4 %−3,3 % 
Varberg9,8 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,1 %−1,7 % 
Halmstad7,7 %−1,1 % 
Hylte5,9 %−6,1 % 
Kungsbacka4,0 %−1,0 % 
Laholm7,2 %−0,6 % 
Varberg3,3 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.