Lägsta ungdoms­arbetslösheten på 14 år i Varberg

Varbergs kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Varbergs kommun noterar i september rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Varbergs kommun med 2,6 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i september på 3,3 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Varbergs kommun en total arbetslöshet på 3,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 071 av 31 500 invånare i åldern 16 till 64 år i Varbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (312 färre än i september i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Varberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,2 till 3,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Varbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Varberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Varberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,4 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Hylte har den högsta (8,0 procent). För att Varberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 252 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,8 procent i Varberg under september månad, motsvarande 420 av 4 286 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−170 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,4 till 9,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,4 procentenheter i Varberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Varbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Varberg som i andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I september var 3,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 99 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 89 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Varberg sjunkit 18 månader i följd (ner från 7,0 procent i mars 2021 till 3,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Varbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Varberg lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Varbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

369 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 369 arbetsplatsannonser i Varbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 620 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Varbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4986
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering923
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare220
Restaurang- och köksbiträden m.fl.720
Buss- och spårvagnsförare120
Grundskollärare1519
Personliga assistenter1417
Företagssäljare1015
Telefonförsäljare m.fl.715
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter413

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Varbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
VarbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften3,4 %−0,9 % 4,9 %−0,9 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda9,8 %−3,8 % 15,2 %−2,9 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar3,3 %−2,6 % 5,5 %−1,5 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,6 %−1,0 % 
Halmstad7,1 %−0,9 % 
Hylte8,0 %−1,7 % 
Kungsbacka2,6 %−0,8 % 
Laholm5,4 %−0,6 % 
Varberg3,4 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg16,9 %−2,9 % 
Halmstad18,3 %−2,3 % 
Hylte19,3 %−4,1 % 
Kungsbacka9,1 %−3,0 % 
Laholm15,4 %−3,3 % 
Varberg9,8 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg5,1 %−1,7 % 
Halmstad7,7 %−1,1 % 
Hylte5,9 %−6,1 % 
Kungsbacka4,0 %−1,0 % 
Laholm7,2 %−0,6 % 
Varberg3,3 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.