21 olyckor längs de stora vägarna i Västmanland under september

Västmanlands län Trafikolyckor

E18 genom Västerås kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Västmanlands län i september. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under september 2022 rapporterades 21 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Västmanland. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, sex stycken, längs E18 genom Västerås kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Karta över Västmanlands län

Flest olyckor på en vecka, fem stycken, inträffade under vecka 37 och vecka 38. Under 16 av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades fyra som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 558 Köpinglö 10:e, 13.01Väg 558 från Lindbacken till Bålsta båda riktningarna
Väg 56 Västeråsfr 23:e, 5.12Väg 56 från Vändle till Västjädra i riktning mot Heby
E18 Västeråslö 24:e, 13.17E18 vid Trafikplats Västjädra (127) i riktning mot Örebro
E20 Arbogasö 25:e, 13.20E20 från Cirkulationsplats St Ekbacken till Johannisberg i riktning mot Eskilstuna

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var januari, med 46 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 34 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som epspngsvgwebp

I hela landet inträffade drygt 1 200 olyckor under augusti, vilket är under genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 65 på en enda dag, inträffade måndagen den 26 september.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1712v. 36
Dalarna3551v. 37
Gävleborg3581v. 36
Halland3440v. 37
Jämtland2240v. 38
Jönköping85812v. 38
Kalmar3141v. 36
Kronoberg5856v. 36
Norrbotten4051v. 37
Örebro3552v. 37
Östergötland5893v. 37
Skåne1442914v. 38
Södermanland4488v. 35
Stockholm2435660v. 37
Uppsala2790v. 37
Värmland2620v. 37
Västerbotten3220v. 36
Västernorrland3430v. 38
Västmanland2141v. 37
Västra Götaland198196v. 36

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.