44 olyckor längs de stora vägarna i Södermanland under september

Södermanlands län Trafikolyckor

E20 genom Eskilstuna kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Södermanlands län i september. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under september 2022 rapporterades 44 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Södermanland. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, sex stycken, längs E20 genom Eskilstuna kommun. Under tidigare månader i år har i stället E4 genom Nyköpings kommun haft de flesta olyckorna.

Omkring en sjättedel av olyckorna, åtta stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Södermanlands län

Flest olyckor på en dag, fyra stycken, inträffade under den 1 september och den 30 september, och veckorna med flest olyckor var vecka 35 och vecka 39, med totalt tio olyckor. Under sex av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E20 Eskilstunalö 3:e, 13.20E20 vid Trafikplats Marielund (131) i riktning mot Stockholm
E20 Eskilstunalö 3:e, 13.20E20 vid Trafikplats Marielund (131) i riktning mot Stockholm
E20 Strängnässö 4:e, 1.09E20 från Trafikplats Läggesta (139) till Trafikplats Åker (138) i riktning mot Örebro
E20 Eskilstunafr 9:e, 19.04E20 från Trafikplats Årby (132) till Trafikplats Marielund (131) i riktning mot Örebro
Väg 221 Flensö 11:e, 11.40Väg 221 från Tjära till Dammkärr båda riktningarna
E20 Strängnäsfr 16:e, 18.01E20 från Länsgr. Stockholms/Södermanlands län vid Nygård till Trafikplats Läggesta (139) i riktning mot Örebro
Väg 838 Trosasö 18:e, 14.47Väg 838 från Högvalla till Länsgr. Stockholms/Södermanlands län vid Slinderstugan i riktning mot Länsgränsen
E20 Strängnästi 20:e, 3.25E20 från Trafikplats Lunda (136) till Trafikplats Biskopskvarn (137) i riktning mot Stockholm

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var januari, med 74 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 43 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som epspngsvgwebp

I hela landet inträffade drygt 1 200 olyckor under augusti, vilket är under genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 65 på en enda dag, inträffade måndagen den 26 september.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1712v. 36
Dalarna3551v. 37
Gävleborg3581v. 36
Halland3440v. 37
Jämtland2240v. 38
Jönköping85812v. 38
Kalmar3141v. 36
Kronoberg5856v. 36
Norrbotten4051v. 37
Örebro3552v. 37
Östergötland5893v. 37
Skåne1442914v. 38
Södermanland4488v. 35
Stockholm2435660v. 37
Uppsala2790v. 37
Värmland2620v. 37
Västerbotten3220v. 36
Västernorrland3430v. 38
Västmanland2141v. 37
Västra Götaland198196v. 36

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.