58 olyckor längs de stora vägarna i Östergötland under september

Östergötlands län | Trafikolyckor |
Punktkarta över olyckor i länet

E4 genom Linköpings kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Östergötlands län i september. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under september 2022 rapporterades 58 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Östergötland. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, sju stycken, längs E4 genom Linköpings kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Östergötlands län

Flest olyckor på en dag, fem stycken, inträffade under den 14 september, den 19 september och den 25 september, och veckorna med flest olyckor var vecka 37 och vecka 38, med totalt 13 olyckor. Under fem av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades nio som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 134 Kindalö 10:e, 9.15Väg 134 från Framnäs till Kisa Centrum i riktning mot Eksjö
Väg 903 Norrköpingsö 11:e, 14.12Väg 903 från Örntäppan till Marmorbruket i riktning mot Porsgata
Väg 903 Norrköpingsö 11:e, 14.50Väg 903 från Örntäppan till Marmorbruket i riktning mot Porsgata
Väg 23 Kindamå 19:e, 22.20Väg 23 från Slätmon till Hitthem i riktning mot Vimmerby
E4 Norrköpingsö 25:e, 15.21E4 vid Trafikplats Strömsfors (126) i riktning mot Nyköping
E4 Norrköpingsö 25:e, 15.21E4 vid Trafikplats Strömsfors (126) i riktning mot Nyköping
Väg 134 Kindasö 25:e, 17.41Väg 134 från Tidersrum till Björndal båda riktningarna
Väg 843 Norrköpingti 27:e, 11.03Väg 843 från Råsten till Tåby Kyrka båda riktningarna
Söderleden (E22)Norrköpingto 29:e, 14.09E22 från Skarphagsleden till Trafikplats Vilbergen i riktning mot Västervik

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var augusti, med 85 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 60 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som epspngsvgwebp

I hela landet inträffade drygt 1 200 olyckor under augusti, vilket är under genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 65 på en enda dag, inträffade måndagen den 26 september.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1712v. 36
Dalarna3551v. 37
Gävleborg3581v. 36
Halland3440v. 37
Jämtland2240v. 38
Jönköping85812v. 38
Kalmar3141v. 36
Kronoberg5856v. 36
Norrbotten4051v. 37
Örebro3552v. 37
Östergötland5893v. 37
Skåne1442914v. 38
Södermanland4488v. 35
Stockholm2435660v. 37
Uppsala2790v. 37
Värmland2620v. 37
Västerbotten3220v. 36
Västernorrland3430v. 38
Västmanland2141v. 37
Västra Götaland198196v. 36

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.