85 olyckor längs de stora vägarna i Jönköpings län under september

Jönköpings län Trafikolyckor

E4 genom Jönköpings kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Jönköpings län i september. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under september 2022 rapporterades 85 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Jönköpings län. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, tolv stycken, längs E4 genom Jönköpings kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Omkring en sjättedel av olyckorna, tolv stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Jönköpings län

Flest olyckor på en dag, sex stycken, inträffade under den 14 september och den 20 september, och veckan med flest olyckor var vecka 38, veckan som började den 19 september, med totalt 20 olyckor.

Av olyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Östra vägen (väg 31)Nässjömå 5:e, 22.44Väg 31 från Sörängsrondellen till Trafikplats Nässjö Ö i riktning mot Jönköping
Väg 152 Gnosjöto 8:e, 11.15Väg 152 från Kulltorp till Viborg båda riktningarna
Väg 27 Värnamofr 9:e, 18.35Väg 27 från S Tånghult till Tovaryd båda riktningarna
Väg 27Värnamoto 15:e, 7.40Väg 27 från Rydaholm till Länsgr. Jönköpings/Kronobergs län vid Gölsjö båda riktningarna
Väg 26 Gislavedon 21:a, 19.41Väg 26 från Dungen till Trafikplats Gislaved S båda riktningarna
Jönköpingsvägen (väg 133)Tranåslö 24:e, 11.13Väg 133 från Gripenberg till Säby båda riktningarna
Väg 31 Jönköpingti 27:e, 4.58Väg 31 från Trafikplats Stenseryd till Trafikplats Öggestorp i riktning mot Jönköping
Björkövägen (väg 128)Nässjöti 27:e, 18.27Väg 128 från Cirkulationsplats Stensjön till Djurarp i riktning mot Broarp

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var januari, med 101 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 79 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som epspngsvgwebp

I hela landet inträffade drygt 1 200 olyckor under augusti, vilket är under genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 65 på en enda dag, inträffade måndagen den 26 september.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1712v. 36
Dalarna3551v. 37
Gävleborg3581v. 36
Halland3440v. 37
Jämtland2240v. 38
Jönköping85812v. 38
Kalmar3141v. 36
Kronoberg5856v. 36
Norrbotten4051v. 37
Örebro3552v. 37
Östergötland5893v. 37
Skåne1442914v. 38
Södermanland4488v. 35
Stockholm2435660v. 37
Uppsala2790v. 37
Värmland2620v. 37
Västerbotten3220v. 36
Västernorrland3430v. 38
Västmanland2141v. 37
Västra Götaland198196v. 36

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.