40 olyckor längs de stora vägarna i Norrbotten under september

Norrbottens län Trafikolyckor

E4 genom Luleå kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Norrbottens län i september. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under september 2022 rapporterades 40 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Norrbotten. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, åtta stycken, längs E4 genom Luleå kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Karta över Norrbottens län

Flest olyckor på en dag, fyra stycken, inträffade under den 16 september och den 30 september, och veckan med flest olyckor var vecka 37, veckan som började den 12 september, med totalt tolv olyckor. Under elva av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades fem som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Gäddviksbron (E4)Luleålö 3:e, 11.16E4 från Trafikplats Gäddvik S till Trafikplats Gäddvik N båda riktningarna
Arvidsjaurvägen (väg 373)Piteåon 7:e, 3.15Väg 373 från Vattusjön till Stockbäcken V båda riktningarna
Gäddviksbron (E4)Luleåti 13:e, 12.17E4 från Trafikplats Gäddvik N till Trafikplats Gäddvik S i riktning mot Skellefteå
E4 Luleåmå 19:e, 14.20E4 från Trafikplats Notviken till Trafikplats Gäddvik N i riktning mot Skellefteå
Väg 605 Bodenmå 26:e, 6.47Väg 605 från Svartbyleden till N Svartbyn båda riktningarna

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var februari, med 53 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 39 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som epspngsvgwebp

I hela landet inträffade drygt 1 200 olyckor under augusti, vilket är under genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 65 på en enda dag, inträffade måndagen den 26 september.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1712v. 36
Dalarna3551v. 37
Gävleborg3581v. 36
Halland3440v. 37
Jämtland2240v. 38
Jönköping85812v. 38
Kalmar3141v. 36
Kronoberg5856v. 36
Norrbotten4051v. 37
Örebro3552v. 37
Östergötland5893v. 37
Skåne1442914v. 38
Södermanland4488v. 35
Stockholm2435660v. 37
Uppsala2790v. 37
Värmland2620v. 37
Västerbotten3220v. 36
Västernorrland3430v. 38
Västmanland2141v. 37
Västra Götaland198196v. 36

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.