Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Åstorp

Åstorps kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Åstorps kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Åstorps kommun med 3,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 18,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Åstorps kommun en total arbetslöshet på 9,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 693 av 7 452 invånare i åldern 16 till 64 år i Åstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (121 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Åstorp är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,2 till 9,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Åstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Åstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Burlöv och Malmö, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Åstorp alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (9,3 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,3 procent). För att Åstorp skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 455 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,6 procent i Åstorp under augusti månad, motsvarande 437 av 2 349 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−77 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,9 till 18,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,3 procentenheter i Åstorp. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Åstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I augusti var 13,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 91 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Åstorp sjunkit 17 månader i följd (ner från 15,4 procent i mars 2021 till 13,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Åstorp högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

38 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 38 arbetsplatsannonser i Åstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Åstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare513
Grovarbetare inom bygg och anläggning26
Handpaketerare och andra fabriksarbetare15
Stenhuggare m.fl.22
Specialistläkare22
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Kockar och kallskänkor12
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.22
Betongarbetare12
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Åstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÅstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften9,3 %−1,4 % 8,5 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda18,6 %−3,3 % 19,3 %−3,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,2 %−1,8 % 10,2 %−2,2 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−1,3 % 
Bromölla8,4 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−1,8 % 
Båstad4,8 %−1,0 % 
Eslöv7,6 %−1,3 % 
Helsingborg9,9 %−1,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,6 % 
Höganäs4,9 %−0,5 % 
Hörby5,4 %−1,4 % 
Höör4,8 %−0,8 % 
Klippan6,8 %−1,2 % 
Kristianstad9,4 %−1,1 % 
Kävlinge4,3 %−0,9 % 
Landskrona9,8 %−1,6 % 
Lomma3,2 %−0,3 % 
Lund6,1 %−0,9 % 
Malmö12,3 %−1,8 % 
Osby7,5 %−1,2 % 
Perstorp12,0 %−1,2 % 
Simrishamn5,2 %−1,0 % 
Sjöbo5,2 %−0,5 % 
Skurup5,9 %−1,4 % 
Staffanstorp4,7 %−0,4 % 
Svalöv5,9 %−0,9 % 
Svedala4,7 %−0,9 % 
Tomelilla6,2 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,0 % 
Vellinge3,4 %−0,7 % 
Ystad5,0 %−0,9 % 
Ängelholm4,7 %−1,0 % 
Åstorp9,3 %−1,4 % 
Örkelljunga5,7 %−1,2 % 
Östra Göinge10,5 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv17,5 %−2,6 % 
Bromölla23,1 %−1,3 % 
Burlöv16,4 %−2,6 % 
Båstad11,4 %−3,9 % 
Eslöv18,1 %−4,0 % 
Helsingborg20,5 %−2,8 % 
Hässleholm21,9 %−2,4 % 
Höganäs11,7 %−2,7 % 
Hörby14,0 %−4,0 % 
Höör11,5 %−2,4 % 
Klippan14,4 %−3,1 % 
Kristianstad25,4 %−2,8 % 
Kävlinge13,8 %−1,4 % 
Landskrona18,3 %−3,1 % 
Lomma11,5 %+0,7 % 
Lund14,3 %−2,2 % 
Malmö22,0 %−3,2 % 
Osby21,0 %−2,5 % 
Perstorp26,3 %−6,5 % 
Simrishamn13,0 %−3,2 % 
Sjöbo12,9 %−1,9 % 
Skurup14,8 %−4,0 % 
Staffanstorp9,3 %−2,1 % 
Svalöv13,1 %−0,6 % 
Svedala11,2 %−3,1 % 
Tomelilla15,1 %−3,7 % 
Trelleborg16,6 %−1,8 % 
Vellinge7,4 %−1,8 % 
Ystad15,1 %−2,2 % 
Ängelholm12,9 %−2,5 % 
Åstorp18,6 %−3,3 % 
Örkelljunga12,8 %−5,2 % 
Östra Göinge28,1 %−6,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−2,2 % 
Bromölla14,7 %−1,6 % 
Burlöv10,8 %−5,3 % 
Båstad7,2 %−0,7 % 
Eslöv10,5 %−1,8 % 
Helsingborg11,0 %−0,5 % 
Hässleholm12,4 %−1,4 % 
Höganäs8,5 %±0,0 % 
Hörby8,0 %−3,3 % 
Höör8,5 %−3,3 % 
Klippan8,7 %−2,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,3 % 
Kävlinge9,5 %−2,4 % 
Landskrona11,6 %−2,7 % 
Lomma5,9 %−0,9 % 
Lund6,2 %−0,9 % 
Malmö12,5 %−3,4 % 
Osby11,1 %−4,4 % 
Perstorp10,3 %−5,8 % 
Simrishamn5,7 %−0,8 % 
Sjöbo8,4 %−1,9 % 
Skurup7,5 %−4,7 % 
Staffanstorp8,9 %−0,7 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,0 %−2,5 % 
Tomelilla7,7 %−0,7 % 
Trelleborg8,4 %−4,0 % 
Vellinge5,1 %−1,2 % 
Ystad7,0 %−1,7 % 
Ängelholm5,9 %−1,9 % 
Åstorp13,2 %−1,8 % 
Örkelljunga4,5 %−3,2 % 
Östra Göinge16,8 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.