Så bostadsmarknaden i Åstorps kommun.

Få försäljningar av villor i Åstorp

Mellan maj och juli såldes 36 villor i Åstorps kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.
Få försäljningar av villor i Åstorp
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Åstorp under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Åstorps kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Åstorp under mandatperioden
Barn i bibliotekskorridor

Så utvecklas skolan i Åstorp

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Åstorp.
Så utvecklas skolan i Åstorp

Ökat bostadsbyggande i Åstorp

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Åstorps kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Åstorp
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Åstorp under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Åstorps kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Åstorp under mandatperioden

Äldre än en månad

Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Åstorp

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Åstorps ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Åstorp
Så bostadsmarknaden i Åstorps kommun.

Få försäljningar av villor i Åstorp

Mellan april och juni såldes 36 villor i Åstorps kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.
Få försäljningar av villor i Åstorp
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Åstorps boenden

Enligt den nya lagen ska Åstorps kommun ordna boende åt 35 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Åstorps boenden
elbil som laddar

Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Skåne län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni
De senaste coronasiffrorna i Skåne.

Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, fler nya bekräftade fall och fler tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Skåne län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 25.
Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Åstorp i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Åstorps kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Åstorp i maj