Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Helsingborg

Helsingborgs kommun | Arbetslöshet |
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Helsingborgs kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Helsingborgs kommun med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 20,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Helsingborgs kommun en total arbetslöshet på 9,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 174 av 72 465 invånare i åldern 16 till 64 år i Helsingborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (957 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Helsingborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,5 till 9,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Helsingborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Helsingborg är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Burlöv och Malmö, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Helsingborg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (9,9 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,3 procent). För att Helsingborg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 4 855 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,5 procent i Helsingborg under augusti månad, motsvarande 4 624 av 22 556 personer. Det är 2,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−680 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,2 till 20,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,6 procentenheter i Helsingborg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Helsingborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Helsingborg om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I augusti var 11,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 795 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 66 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Helsingborg sjunkit 17 månader i följd (ner från 13,3 procent i mars 2021 till 11,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Helsingborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Helsingborg högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Helsingborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 064 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 1 064 arbetsplatsannonser i Helsingborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 560 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Helsingborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor153187
Kundtjänstpersonal2972
Lager- och terminalpersonal3358
Företagssäljare3955
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1545
Truckförare1843
Butikssäljare, fackhandel2741
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2637
Personliga assistenter2734
Lastbilsförare m.fl.1632

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Helsingborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
HelsingborgSkåne länHela landet
Hela arbetskraften9,9 %−1,2 % 8,5 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda20,5 %−2,8 % 19,3 %−3,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,0 %−0,5 % 10,2 %−2,2 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−1,3 % 
Bromölla8,4 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−1,8 % 
Båstad4,8 %−1,0 % 
Eslöv7,6 %−1,3 % 
Helsingborg9,9 %−1,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,6 % 
Höganäs4,9 %−0,5 % 
Hörby5,4 %−1,4 % 
Höör4,8 %−0,8 % 
Klippan6,8 %−1,2 % 
Kristianstad9,4 %−1,1 % 
Kävlinge4,3 %−0,9 % 
Landskrona9,8 %−1,6 % 
Lomma3,2 %−0,3 % 
Lund6,1 %−0,9 % 
Malmö12,3 %−1,8 % 
Osby7,5 %−1,2 % 
Perstorp12,0 %−1,2 % 
Simrishamn5,2 %−1,0 % 
Sjöbo5,2 %−0,5 % 
Skurup5,9 %−1,4 % 
Staffanstorp4,7 %−0,4 % 
Svalöv5,9 %−0,9 % 
Svedala4,7 %−0,9 % 
Tomelilla6,2 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,0 % 
Vellinge3,4 %−0,7 % 
Ystad5,0 %−0,9 % 
Ängelholm4,7 %−1,0 % 
Åstorp9,3 %−1,4 % 
Örkelljunga5,7 %−1,2 % 
Östra Göinge10,5 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv17,5 %−2,6 % 
Bromölla23,1 %−1,3 % 
Burlöv16,4 %−2,6 % 
Båstad11,4 %−3,9 % 
Eslöv18,1 %−4,0 % 
Helsingborg20,5 %−2,8 % 
Hässleholm21,9 %−2,4 % 
Höganäs11,7 %−2,7 % 
Hörby14,0 %−4,0 % 
Höör11,5 %−2,4 % 
Klippan14,4 %−3,1 % 
Kristianstad25,4 %−2,8 % 
Kävlinge13,8 %−1,4 % 
Landskrona18,3 %−3,1 % 
Lomma11,5 %+0,7 % 
Lund14,3 %−2,2 % 
Malmö22,0 %−3,2 % 
Osby21,0 %−2,5 % 
Perstorp26,3 %−6,5 % 
Simrishamn13,0 %−3,2 % 
Sjöbo12,9 %−1,9 % 
Skurup14,8 %−4,0 % 
Staffanstorp9,3 %−2,1 % 
Svalöv13,1 %−0,6 % 
Svedala11,2 %−3,1 % 
Tomelilla15,1 %−3,7 % 
Trelleborg16,6 %−1,8 % 
Vellinge7,4 %−1,8 % 
Ystad15,1 %−2,2 % 
Ängelholm12,9 %−2,5 % 
Åstorp18,6 %−3,3 % 
Örkelljunga12,8 %−5,2 % 
Östra Göinge28,1 %−6,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−2,2 % 
Bromölla14,7 %−1,6 % 
Burlöv10,8 %−5,3 % 
Båstad7,2 %−0,7 % 
Eslöv10,5 %−1,8 % 
Helsingborg11,0 %−0,5 % 
Hässleholm12,4 %−1,4 % 
Höganäs8,5 %±0,0 % 
Hörby8,0 %−3,3 % 
Höör8,5 %−3,3 % 
Klippan8,7 %−2,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,3 % 
Kävlinge9,5 %−2,4 % 
Landskrona11,6 %−2,7 % 
Lomma5,9 %−0,9 % 
Lund6,2 %−0,9 % 
Malmö12,5 %−3,4 % 
Osby11,1 %−4,4 % 
Perstorp10,3 %−5,8 % 
Simrishamn5,7 %−0,8 % 
Sjöbo8,4 %−1,9 % 
Skurup7,5 %−4,7 % 
Staffanstorp8,9 %−0,7 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,0 %−2,5 % 
Tomelilla7,7 %−0,7 % 
Trelleborg8,4 %−4,0 % 
Vellinge5,1 %−1,2 % 
Ystad7,0 %−1,7 % 
Ängelholm5,9 %−1,9 % 
Åstorp13,2 %−1,8 % 
Örkelljunga4,5 %−3,2 % 
Östra Göinge16,8 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.