Arbetslösheten i Staffanstorp faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Skåne

Staffanstorps kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Skåne län såg en minskande arbetslöshet i augusti. Så även i Staffanstorp, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under augusti månad rapporterade Staffanstorps kommun en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 586 av 12 468 invånare i åldern 16 till 64 år i Staffanstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (51 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Staffanstorp är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Staffanstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Staffanstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Burlöv och Malmö, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Staffanstorp hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (4,7 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,3 procent). För att Staffanstorp skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 187 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,3 procent i Staffanstorp under augusti månad, motsvarande 206 av 2 215 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−40 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,3 till 9,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,6 procentenheter i Staffanstorp. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Staffanstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Staffanstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,7 procentenheter). I augusti var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 86 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tolv personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Staffanstorp sjunkit 17 månader i följd (ner från 10,3 procent i mars 2021 till 8,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Staffanstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Staffanstorp lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Staffanstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

88 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 88 arbetsplatsannonser i Staffanstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Staffanstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1121
Företagssäljare615
Barnskötare38
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer88
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.27
Lastbilsförare m.fl.47
Idrottstränare och instruktörer m.fl.36
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering23
Hovmästare och servitörer23
Grundutbildade sjuksköterskor33

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Staffanstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
StaffanstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−0,4 % 8,5 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda9,3 %−2,1 % 19,3 %−3,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,9 %−0,7 % 10,2 %−2,2 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−1,3 % 
Bromölla8,4 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−1,8 % 
Båstad4,8 %−1,0 % 
Eslöv7,6 %−1,3 % 
Helsingborg9,9 %−1,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,6 % 
Höganäs4,9 %−0,5 % 
Hörby5,4 %−1,4 % 
Höör4,8 %−0,8 % 
Klippan6,8 %−1,2 % 
Kristianstad9,4 %−1,1 % 
Kävlinge4,3 %−0,9 % 
Landskrona9,8 %−1,6 % 
Lomma3,2 %−0,3 % 
Lund6,1 %−0,9 % 
Malmö12,3 %−1,8 % 
Osby7,5 %−1,2 % 
Perstorp12,0 %−1,2 % 
Simrishamn5,2 %−1,0 % 
Sjöbo5,2 %−0,5 % 
Skurup5,9 %−1,4 % 
Staffanstorp4,7 %−0,4 % 
Svalöv5,9 %−0,9 % 
Svedala4,7 %−0,9 % 
Tomelilla6,2 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,0 % 
Vellinge3,4 %−0,7 % 
Ystad5,0 %−0,9 % 
Ängelholm4,7 %−1,0 % 
Åstorp9,3 %−1,4 % 
Örkelljunga5,7 %−1,2 % 
Östra Göinge10,5 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv17,5 %−2,6 % 
Bromölla23,1 %−1,3 % 
Burlöv16,4 %−2,6 % 
Båstad11,4 %−3,9 % 
Eslöv18,1 %−4,0 % 
Helsingborg20,5 %−2,8 % 
Hässleholm21,9 %−2,4 % 
Höganäs11,7 %−2,7 % 
Hörby14,0 %−4,0 % 
Höör11,5 %−2,4 % 
Klippan14,4 %−3,1 % 
Kristianstad25,4 %−2,8 % 
Kävlinge13,8 %−1,4 % 
Landskrona18,3 %−3,1 % 
Lomma11,5 %+0,7 % 
Lund14,3 %−2,2 % 
Malmö22,0 %−3,2 % 
Osby21,0 %−2,5 % 
Perstorp26,3 %−6,5 % 
Simrishamn13,0 %−3,2 % 
Sjöbo12,9 %−1,9 % 
Skurup14,8 %−4,0 % 
Staffanstorp9,3 %−2,1 % 
Svalöv13,1 %−0,6 % 
Svedala11,2 %−3,1 % 
Tomelilla15,1 %−3,7 % 
Trelleborg16,6 %−1,8 % 
Vellinge7,4 %−1,8 % 
Ystad15,1 %−2,2 % 
Ängelholm12,9 %−2,5 % 
Åstorp18,6 %−3,3 % 
Örkelljunga12,8 %−5,2 % 
Östra Göinge28,1 %−6,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−2,2 % 
Bromölla14,7 %−1,6 % 
Burlöv10,8 %−5,3 % 
Båstad7,2 %−0,7 % 
Eslöv10,5 %−1,8 % 
Helsingborg11,0 %−0,5 % 
Hässleholm12,4 %−1,4 % 
Höganäs8,5 %±0,0 % 
Hörby8,0 %−3,3 % 
Höör8,5 %−3,3 % 
Klippan8,7 %−2,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,3 % 
Kävlinge9,5 %−2,4 % 
Landskrona11,6 %−2,7 % 
Lomma5,9 %−0,9 % 
Lund6,2 %−0,9 % 
Malmö12,5 %−3,4 % 
Osby11,1 %−4,4 % 
Perstorp10,3 %−5,8 % 
Simrishamn5,7 %−0,8 % 
Sjöbo8,4 %−1,9 % 
Skurup7,5 %−4,7 % 
Staffanstorp8,9 %−0,7 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,0 %−2,5 % 
Tomelilla7,7 %−0,7 % 
Trelleborg8,4 %−4,0 % 
Vellinge5,1 %−1,2 % 
Ystad7,0 %−1,7 % 
Ängelholm5,9 %−1,9 % 
Åstorp13,2 %−1,8 % 
Örkelljunga4,5 %−3,2 % 
Östra Göinge16,8 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.