Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på nio år i Perstorp

Perstorps kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Perstorps kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2012.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Perstorps kommun med 6,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 26,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Perstorps kommun en total arbetslöshet på 12,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 387 av 3 225 invånare i åldern 16 till 64 år i Perstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (55 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Perstorp är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 14,2 till 12,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Perstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Burlöv och Malmö, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Perstorp alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (12,0 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,3 procent). För att Perstorp skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 284 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent). Perstorps arbetslöshet sticker ut som den näst högsta i hela landet.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,3 procent i Perstorp under augusti månad, motsvarande 244 av 928 personer. Det är 6,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−59 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 34,5 till 26,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,3 procentenheter i Perstorp. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Perstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,8 procentenheter). I augusti var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 33 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 20 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Perstorp sjunkit 17 månader i följd (ner från 20,2 procent i mars 2021 till 10,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Perstorp har högre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

32 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 32 arbetsplatsannonser i Perstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Perstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare212
Företagssäljare35
Socialsekreterare14
Grundskollärare13
Grundutbildade sjuksköterskor33
Maskinoperatörer, plastindustri23
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22
Lager- och terminalpersonal22
Specialistläkare12
Arbetsförmedlare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Perstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
PerstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften12,0 %−1,2 % 8,5 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda26,3 %−6,5 % 19,3 %−3,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,3 %−5,8 % 10,2 %−2,2 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−1,3 % 
Bromölla8,4 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−1,8 % 
Båstad4,8 %−1,0 % 
Eslöv7,6 %−1,3 % 
Helsingborg9,9 %−1,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,6 % 
Höganäs4,9 %−0,5 % 
Hörby5,4 %−1,4 % 
Höör4,8 %−0,8 % 
Klippan6,8 %−1,2 % 
Kristianstad9,4 %−1,1 % 
Kävlinge4,3 %−0,9 % 
Landskrona9,8 %−1,6 % 
Lomma3,2 %−0,3 % 
Lund6,1 %−0,9 % 
Malmö12,3 %−1,8 % 
Osby7,5 %−1,2 % 
Perstorp12,0 %−1,2 % 
Simrishamn5,2 %−1,0 % 
Sjöbo5,2 %−0,5 % 
Skurup5,9 %−1,4 % 
Staffanstorp4,7 %−0,4 % 
Svalöv5,9 %−0,9 % 
Svedala4,7 %−0,9 % 
Tomelilla6,2 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,0 % 
Vellinge3,4 %−0,7 % 
Ystad5,0 %−0,9 % 
Ängelholm4,7 %−1,0 % 
Åstorp9,3 %−1,4 % 
Örkelljunga5,7 %−1,2 % 
Östra Göinge10,5 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv17,5 %−2,6 % 
Bromölla23,1 %−1,3 % 
Burlöv16,4 %−2,6 % 
Båstad11,4 %−3,9 % 
Eslöv18,1 %−4,0 % 
Helsingborg20,5 %−2,8 % 
Hässleholm21,9 %−2,4 % 
Höganäs11,7 %−2,7 % 
Hörby14,0 %−4,0 % 
Höör11,5 %−2,4 % 
Klippan14,4 %−3,1 % 
Kristianstad25,4 %−2,8 % 
Kävlinge13,8 %−1,4 % 
Landskrona18,3 %−3,1 % 
Lomma11,5 %+0,7 % 
Lund14,3 %−2,2 % 
Malmö22,0 %−3,2 % 
Osby21,0 %−2,5 % 
Perstorp26,3 %−6,5 % 
Simrishamn13,0 %−3,2 % 
Sjöbo12,9 %−1,9 % 
Skurup14,8 %−4,0 % 
Staffanstorp9,3 %−2,1 % 
Svalöv13,1 %−0,6 % 
Svedala11,2 %−3,1 % 
Tomelilla15,1 %−3,7 % 
Trelleborg16,6 %−1,8 % 
Vellinge7,4 %−1,8 % 
Ystad15,1 %−2,2 % 
Ängelholm12,9 %−2,5 % 
Åstorp18,6 %−3,3 % 
Örkelljunga12,8 %−5,2 % 
Östra Göinge28,1 %−6,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−2,2 % 
Bromölla14,7 %−1,6 % 
Burlöv10,8 %−5,3 % 
Båstad7,2 %−0,7 % 
Eslöv10,5 %−1,8 % 
Helsingborg11,0 %−0,5 % 
Hässleholm12,4 %−1,4 % 
Höganäs8,5 %±0,0 % 
Hörby8,0 %−3,3 % 
Höör8,5 %−3,3 % 
Klippan8,7 %−2,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,3 % 
Kävlinge9,5 %−2,4 % 
Landskrona11,6 %−2,7 % 
Lomma5,9 %−0,9 % 
Lund6,2 %−0,9 % 
Malmö12,5 %−3,4 % 
Osby11,1 %−4,4 % 
Perstorp10,3 %−5,8 % 
Simrishamn5,7 %−0,8 % 
Sjöbo8,4 %−1,9 % 
Skurup7,5 %−4,7 % 
Staffanstorp8,9 %−0,7 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,0 %−2,5 % 
Tomelilla7,7 %−0,7 % 
Trelleborg8,4 %−4,0 % 
Vellinge5,1 %−1,2 % 
Ystad7,0 %−1,7 % 
Ängelholm5,9 %−1,9 % 
Åstorp13,2 %−1,8 % 
Örkelljunga4,5 %−3,2 % 
Östra Göinge16,8 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.