Arbetslösheten i Lomma faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Skåne

Lomma kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Skåne län såg en minskande arbetslöshet i augusti. Så även i Lomma, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under augusti månad rapporterade Lomma kommun en total arbetslöshet på 3,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 361 av 11 281 invånare i åldern 16 till 64 år i Lomma kommun var inskrivna som arbetssökande (37 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Lomma är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Lomma kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lomma är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Burlöv och Malmö, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lomma hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (3,2 procent i kommunen, jämfört med 8,5 procent i hela länet). Lomma har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Malmö har den högsta (12,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,5 procent i Lomma under augusti månad, motsvarande 140 av 1 217 personer. Det är 0,7 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+7 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,3 procentenheter i Lomma. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lomma kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lomma om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Lomma så minskar den i Skåne. Jämfört med augusti förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,0 procentenheter (till 19,3 procent). Trots den senaste uppgången har Lomma med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Skåne.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Lomma kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I augusti var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 46 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med nio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lomma sjunkit 18 månader i följd (ner från 6,8 procent i februari 2021 till 5,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lomma kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lomma lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lomma kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

87 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 87 arbetsplatsannonser i Lomma kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lomma kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1326
Restaurang- och köksbiträden m.fl.410
Grundutbildade sjuksköterskor710
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering28
Företagssäljare47
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.25
Idrottstränare och instruktörer m.fl.25
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.55
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.44
Förskollärare34

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Lomma kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LommaSkåne länHela landet
Hela arbetskraften3,2 %−0,3 % 8,5 %−1,2 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda11,5 %+0,7 % 19,3 %−3,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,9 %−0,9 % 10,2 %−2,2 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−1,3 % 
Bromölla8,4 %−0,6 % 
Burlöv10,4 %−1,8 % 
Båstad4,8 %−1,0 % 
Eslöv7,6 %−1,3 % 
Helsingborg9,9 %−1,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,6 % 
Höganäs4,9 %−0,5 % 
Hörby5,4 %−1,4 % 
Höör4,8 %−0,8 % 
Klippan6,8 %−1,2 % 
Kristianstad9,4 %−1,1 % 
Kävlinge4,3 %−0,9 % 
Landskrona9,8 %−1,6 % 
Lomma3,2 %−0,3 % 
Lund6,1 %−0,9 % 
Malmö12,3 %−1,8 % 
Osby7,5 %−1,2 % 
Perstorp12,0 %−1,2 % 
Simrishamn5,2 %−1,0 % 
Sjöbo5,2 %−0,5 % 
Skurup5,9 %−1,4 % 
Staffanstorp4,7 %−0,4 % 
Svalöv5,9 %−0,9 % 
Svedala4,7 %−0,9 % 
Tomelilla6,2 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,0 % 
Vellinge3,4 %−0,7 % 
Ystad5,0 %−0,9 % 
Ängelholm4,7 %−1,0 % 
Åstorp9,3 %−1,4 % 
Örkelljunga5,7 %−1,2 % 
Östra Göinge10,5 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv17,5 %−2,6 % 
Bromölla23,1 %−1,3 % 
Burlöv16,4 %−2,6 % 
Båstad11,4 %−3,9 % 
Eslöv18,1 %−4,0 % 
Helsingborg20,5 %−2,8 % 
Hässleholm21,9 %−2,4 % 
Höganäs11,7 %−2,7 % 
Hörby14,0 %−4,0 % 
Höör11,5 %−2,4 % 
Klippan14,4 %−3,1 % 
Kristianstad25,4 %−2,8 % 
Kävlinge13,8 %−1,4 % 
Landskrona18,3 %−3,1 % 
Lomma11,5 %+0,7 % 
Lund14,3 %−2,2 % 
Malmö22,0 %−3,2 % 
Osby21,0 %−2,5 % 
Perstorp26,3 %−6,5 % 
Simrishamn13,0 %−3,2 % 
Sjöbo12,9 %−1,9 % 
Skurup14,8 %−4,0 % 
Staffanstorp9,3 %−2,1 % 
Svalöv13,1 %−0,6 % 
Svedala11,2 %−3,1 % 
Tomelilla15,1 %−3,7 % 
Trelleborg16,6 %−1,8 % 
Vellinge7,4 %−1,8 % 
Ystad15,1 %−2,2 % 
Ängelholm12,9 %−2,5 % 
Åstorp18,6 %−3,3 % 
Örkelljunga12,8 %−5,2 % 
Östra Göinge28,1 %−6,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv12,4 %−2,2 % 
Bromölla14,7 %−1,6 % 
Burlöv10,8 %−5,3 % 
Båstad7,2 %−0,7 % 
Eslöv10,5 %−1,8 % 
Helsingborg11,0 %−0,5 % 
Hässleholm12,4 %−1,4 % 
Höganäs8,5 %±0,0 % 
Hörby8,0 %−3,3 % 
Höör8,5 %−3,3 % 
Klippan8,7 %−2,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,3 % 
Kävlinge9,5 %−2,4 % 
Landskrona11,6 %−2,7 % 
Lomma5,9 %−0,9 % 
Lund6,2 %−0,9 % 
Malmö12,5 %−3,4 % 
Osby11,1 %−4,4 % 
Perstorp10,3 %−5,8 % 
Simrishamn5,7 %−0,8 % 
Sjöbo8,4 %−1,9 % 
Skurup7,5 %−4,7 % 
Staffanstorp8,9 %−0,7 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,0 %−2,5 % 
Tomelilla7,7 %−0,7 % 
Trelleborg8,4 %−4,0 % 
Vellinge5,1 %−1,2 % 
Ystad7,0 %−1,7 % 
Ängelholm5,9 %−1,9 % 
Åstorp13,2 %−1,8 % 
Örkelljunga4,5 %−3,2 % 
Östra Göinge16,8 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.