Så bostadsmarknaden i Lomma kommun.

Priserna på bostadsrätter stiger något i Lomma

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Lomma kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 3 procent.
Priserna på bostadsrätter stiger något i Lomma
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Lomma under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Lomma kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Lomma under mandatperioden

Äldre än en vecka

Så utvecklas skolan i Lomma

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Lomma.
Så utvecklas skolan i Lomma
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Lomma under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Lomma kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Lomma under mandatperioden
Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne

Äldre än en månad

Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Lomma

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Lommas ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Lomma
Så bostadsmarknaden i Lomma kommun.

Priserna på bostadsrätter stiger kännbart i Lomma

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Lomma kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 4 procent.
Priserna på bostadsrätter stiger kännbart i Lomma
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Lommas boenden

Enligt den nya lagen ska Lomma kommun ordna boende åt 102 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Lommas boenden
elbilar på parkering

Färre nya laddbara bilar i Lomma under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Lomma kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Lomma under andra kvartalet
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni
De senaste coronasiffrorna i Skåne.

Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, fler nya bekräftade fall och fler tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Skåne län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 25.
Andelen positiva coronatest ökar i Skåne