Två flygplan på en flygplats

Färre december­flyg än året innan i Skåne

Det landade färre flyg i Skåne län än året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Färre decemberflyg än året innan i Skåne
Läget på elmarknaden  i Lomma.

Priserna ökar i Lomma: Läget på elmarknaden i december

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större import än export under 141 timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Lomma: Läget på elmarknaden i december

Äldre än en månad

Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Lomma

Julsnön har mest lyst med sin frånvaro i Lomma under de senaste åren. Med klimatförändringen minskar snöchanserna år för år. Enligt SMHI:s scenarier kommer Lomma kommun bara att ha enstaka snödagar kvar i slutet av seklet.
Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Lomma
flygplan i luften

Fler november­flyg än i fjol i Skåne

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler novemberflyg än i fjol i Skåne
Läget på elmarknaden  i Lomma.

Priserna ökar i Lomma: Läget på elmarknaden i november

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Lomma: Läget på elmarknaden i november
elbil som laddar

Laddstöd går till rika kommuner – Lomma får mer än snittet

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Lommaborna får mer än snittet– och mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.
Laddstöd går till rika kommuner – Lomma får mer än snittet
SAS-flygplan på marken

Fler oktober­flyg än i fjol i Skåne

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i oktober. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler oktoberflyg än i fjol i Skåne

Sex av tio nya bilar laddbara i Lomma

Under tredje kvartalet var sex av tio nyregistrerade bilar i Lomma kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.
Sex av tio nya bilar laddbara i Lomma

Tre år kvar på Lommas koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Lomma på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2025, enligt beräkningar från Klimatkollen.
Tre år kvar på Lommas koldioxidbudget
Skorsten mot blå himmel

Trafiken står för största utsläppen i Lomma

Transporter står för de största utsläppen av växthusgaser i Lomma kommun, men utsläppen minskar. Enligt de senaste scenarierna ser transportsektorns utsläppsmål ut att kunna nås 2030.
Trafiken står för största utsläppen i Lomma
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler flyg i Skåne i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Skåne län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg i Skåne i augusti
Två flygplan på en flygplats

881 flyg landade i Skåne under juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. Även i Skåne län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
881 flyg landade i Skåne under juli
Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne
elbilar på parkering

Färre nya laddbara bilar i Lomma under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Lomma kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Lomma under andra kvartalet