Lägsta ungdoms­arbetslösheten på 13 år i Lund

Lunds kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lunds kommun noterar i mars den lägsta ungdoms­arbetslösheten sedan maj 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Lunds kommun med 1,8 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i mars på 5,4 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under mars månad rapporterade Lund en total arbetslöshet på 6,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 3 536 av 56 127 invånare i åldern 16 till 64 år i Lunds kommun var inskrivna som arbetssökande (790 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Lund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,4 till 6,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lunds kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lund är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjuv där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lund hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (6,3 procent i kommunen, jämfört med 8,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,8 procent). För att Lund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 740 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,2 procent i Lund under mars månad, motsvarande 2 147 av 14 125 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−325 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,2 till 15,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,9 procentenheter i Lund. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Lund som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I mars var 5,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 331 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 149 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lund sjunkit tolv månader i följd (ner från 7,2 procent i mars 2021 till 5,4 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lund lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lunds kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 309 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 1 309 arbetsplatsannonser i Lunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 890 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor111206
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.109127
Personliga assistenter6296
Forskarassistenter m.fl.5259
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1555*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2241
Kundtjänstpersonal1440
Grundskollärare3638
Idrottstränare och instruktörer m.fl.832
Doktorander2831

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Lunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
LundSkåne länHela landet
Hela arbetskraften6,3 %−1,1 % 8,9 %−1,7 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,2 %−2,0 % 20,5 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar5,4 %−1,8 % 10,4 %−2,8 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−2,6 % 
Bromölla8,9 %−0,4 % 
Burlöv10,8 %−0,9 % 
Båstad5,0 %−1,7 % 
Eslöv8,4 %−1,3 % 
Helsingborg10,3 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,3 %−0,9 % 
Hörby5,9 %−1,6 % 
Höör5,1 %−1,0 % 
Klippan7,5 %−1,5 % 
Kristianstad9,8 %−1,3 % 
Kävlinge4,5 %−1,5 % 
Landskrona10,2 %−2,5 % 
Lomma3,2 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,1 % 
Malmö12,8 %−2,5 % 
Osby7,5 %−1,4 % 
Perstorp12,5 %−1,7 % 
Simrishamn5,9 %−1,7 % 
Sjöbo5,7 %−0,6 % 
Skurup6,6 %−1,5 % 
Staffanstorp4,8 %−0,7 % 
Svalöv6,0 %−1,0 % 
Svedala5,0 %−0,9 % 
Tomelilla7,1 %−0,5 % 
Trelleborg7,8 %−0,9 % 
Vellinge3,4 %−1,5 % 
Ystad5,4 %−1,3 % 
Ängelholm5,1 %−1,4 % 
Åstorp10,1 %−1,1 % 
Örkelljunga6,3 %−1,6 % 
Östra Göinge11,1 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−3,7 % 
Bromölla24,1 %−0,4 % 
Burlöv17,5 %−0,4 % 
Båstad13,5 %−4,6 % 
Eslöv20,2 %−2,5 % 
Helsingborg21,6 %−2,4 % 
Hässleholm22,6 %−2,7 % 
Höganäs13,1 %−2,5 % 
Hörby15,8 %−3,3 % 
Höör12,2 %−3,6 % 
Klippan16,6 %−2,9 % 
Kristianstad26,6 %−2,3 % 
Kävlinge14,4 %−3,4 % 
Landskrona19,3 %−4,0 % 
Lomma11,7 %−1,6 % 
Lund15,2 %−2,0 % 
Malmö23,2 %−3,6 % 
Osby21,1 %−2,1 % 
Perstorp28,3 %−5,5 % 
Simrishamn15,2 %−4,8 % 
Sjöbo13,8 %−2,7 % 
Skurup16,7 %−4,1 % 
Staffanstorp10,4 %−1,7 % 
Svalöv12,1 %−2,6 % 
Svedala12,3 %−3,2 % 
Tomelilla18,2 %−1,3 % 
Trelleborg17,9 %−0,8 % 
Vellinge7,0 %−5,1 % 
Ystad16,6 %−3,0 % 
Ängelholm14,3 %−2,8 % 
Åstorp20,0 %−2,9 % 
Örkelljunga14,8 %−5,1 % 
Östra Göinge30,0 %−7,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,0 %−5,5 % 
Bromölla14,6 %−2,5 % 
Burlöv13,8 %−2,4 % 
Båstad4,6 %−4,9 % 
Eslöv11,8 %−2,0 % 
Helsingborg10,3 %−3,0 % 
Hässleholm12,5 %−2,4 % 
Höganäs7,9 %−2,6 % 
Hörby9,7 %−4,0 % 
Höör8,5 %−2,4 % 
Klippan8,6 %−6,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,6 % 
Kävlinge8,2 %−4,3 % 
Landskrona11,2 %−3,2 % 
Lomma4,8 %−1,6 % 
Lund5,4 %−1,8 % 
Malmö13,4 %−3,2 % 
Osby10,1 %−4,6 % 
Perstorp12,8 %−7,4 % 
Simrishamn7,4 %−1,6 % 
Sjöbo8,3 %−3,3 % 
Skurup10,5 %−1,2 % 
Staffanstorp8,8 %−1,5 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,2 %−1,4 % 
Tomelilla8,5 %−1,1 % 
Trelleborg9,4 %−2,4 % 
Vellinge4,3 %−2,4 % 
Ystad7,2 %−2,8 % 
Ängelholm6,6 %−2,3 % 
Åstorp13,5 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,2 % 
Östra Göinge16,4 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.